Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Tværgående områder > Forløbsbeskrivelse om børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Forløbsbeskrivelse om børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Socialstyrelsen udarbejder en forløbsbeskrivelse, der indeholder viden om og anbefalinger til, hvilke højt specialiserede indsatser til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese kan have brug for, og hvordan disse indsatser kan tilrettelægges. Forløbsbeskrivelsen har til formål at styrke koordination og vidensdeling på området, hvor der ofte er behov for specialviden fra mange faggrupper og på tværs af sektorer. Forløbsbeskrivelsen forventes udgivet ultimo 2018.

Projektperiode:

2017 - 2019

Målgruppe:

Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen udarbejder vejledende forløbsbeskrivelser som en del af den nationale koordinationsstruktur, der bl.a. har til formål at opbygge og formidle viden om målgrupper, der er meget små eller har særligt komplekse problemstillinger. Heriblandt børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Kommunernes mulighed for at opbygge viden og erfaring med indsatser til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese er typisk begrænset, idet der er tale om en lille målgruppe, som den enkelte kommune relativt sjældent møder. Hertil kommer, at målgruppen har mange forskelligartede og komplekse problemstillinger, hvor der er behov for specialviden fra mange faggrupper og på tværs af sektorer. Netop på grund af målgruppens begrænsede størrelse og særlige behov er der er et begrænset underlag for at udvikle og opretholde faglig specialviden i den enkelte kommune.

Formål:

Forløbsbeskrivelsen for børn og unge med komplekse følger af cerebral parese er vejledende og er et redskab, som kommunerne kan støtte sig til i tilrettelæggelsen af forløbet for børn og unge i målgruppen. Forløbsbeskrivelsen forpligter ikke den enkelte kommune i forhold til visitation, serviceniveau eller hvordan opgaverne koordineres mellem kommuner og regioner. Forløbsbeskrivelsen er primært målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning af indsatserne, men er også relevant for fagpersoner, som arbejder og samarbejder med målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen følger op på udgivelsen af forløbsbeskrivelsen ca. 1 år efter udgivelsen. I opfølgningen adresseres bl.a. kommunernes kendskab til og anvendelse af forløbsbeskrivelsen. Opfølgningen udgør grundlaget for en senere revidering af forløbsbeskrivelsen. Alle forløbsbeskrivelser revideres senest tre år efter udgivelsen

Samarbejdsparter:

Forløbsbeskrivelsen udarbejdes af en faglig arbejdsgruppe bestående af Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og KL, Undervisningsministeriet og Danske Regioner. Derudover er relevante faglige eksperter en del af arbejdsgruppen. Der er desuden nedsat en referencegruppe bestående af faglige eksperter samt relevante bruger- og interessegrupper.

Kontakt:

Puk-Maria Holmgaard
41 73 08 41
Kontor for Socialtilsyn og National koordination
Sidst opdateret 17/09 2018