Gå til indhold

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om videreudvikling af Voksenudredningsmetoden.

Få svar på spørgsmål omkring videreudviklingsprojektet herunder. Siden opdateres løbende.

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvornår kommer den nye VUM?

Den nye, opdaterede VUM præsenteres i begyndelsen af 2020. 

Hvad er meningen eller gevinsten med den nye VUM?

VUM udvikles for at sikre sammenhæng til lovgivningen og nyeste praksis på området, og så metoden i højere grad understøtter en (re)habiliterende og recovery-orienteret tankegang.
Det betyder eksempelvis, at udredningen tager afsæt i borgerens egne ønsker. Samtidig gøres metoden mere anvendelig i forhold til alle målgrupper på voksenområdet.
Den nye VUM understøtter kommunikationen mellem myndighed og udfører bedre og bidrager dermed til at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen.

Hvori består ændringerne?

Ændringerne består blandt andet i ændrede begreber i udredningen. Ændringen gør, at udredningen har fokus på funktioner og forhold i stedet for funktionsnedsættelser og problemer. Det sker blandt andet ved at undgå diagnoselignende termer i udredningen.
Der tilføjes et felt til angivelse af borgerens ønsker – og oplysningen herom følger med gennem sagsbehandlingsprocessen, så borgerens perspektiv føres med i opsætning af indsatsformål og -mål, eventuelt i et samarbejde med udfører.
Den nye VUM understøtter produktionen af bedre data omkring borgerens funktionsevne. Det sker blandt andet ved at tilbyde vurderingsstøtte i scoringen af borgerens funktionsevne. Derudover skelner den nye VUM mellem mål om at udvikle, fastholde eller begrænse tab af funktionsevne.

Hvad bliver sammenhængen mellem den nye VUM og Fælles Faglige Begreber?

Den nye VUM udvikles i tæt samarbejde med KL og projekt Fælles Faglige Begreber. Konkret ses det i forhold til begrebsudviklingen i metoden, hvor centrale begreber i VUM er videreudviklet, så de nu har status som fælles faglige begreber, som benyttes i kommunikationen mellem myndighed og udfører.
Projekt Fælles Faglige Begreber og videreudviklingen af VUM-projektet har samarbejdet om udviklingen af en fælles samarbejds- og dokumentationsmodel, der integreres i VUM, et indsatskatalog, der er koordineret med indsatserne i VUM samt et katalog til vurderingsstøtte, der skal understøtte en mere ensartet vurdering af borgernes funktionsevne.  Det fortsatte arbejde med at videreudvikle metoden vil også foregå i et tæt samarbejde med projekt Fælles Faglige Begreber.

Giver det mening fortsat at oplære nye kolleger i den nuværende/gamle VUM?

Ja, det gør det bestemt. De nye ting i VUM er lettere implementeret, når man på forhånd kender til tankegangen og processerne i VUM.

Sidst opdateret 18/02 2019