Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Udbredelse af Stepping Stones

Udbredelse af Stepping Stones - til forældre, der har et barn med handicap

Det evidensbaserede program Stepping Stones er rettet mod forældre, der har et barn med et handicap. Stepping Stones blev med succes afprøvet i 5 danske kommuner og skal nu udbredes, via Udviklings- og Investeringsprogrammet på børneområdet (UIP), til 10-18 kommuner.

Projektperiode:

2020 - 2021

Målgruppe:

Målgruppen er børn med et handicap fra 2-12 år og deres forældre.

Baggrund for projektet:

Forældre og familier med et barn med handicap oplever oftere, at det kan være vanskeligt at håndtere forældrerollen og familielivet, og kan derfor opleve mere stress, flere konflikter m.m.. Stepping Stones blev derfor afprøvet i 5 kommuner med midler fra satspuljenaftalen fra 2014, og evalueringen af denne afprøvning var meget positiv. Forældre, der modtog Stepping Stones som indsats, oplevede bl.a. et fald i stressniveau,og at de bedre kunne mestre deres forældrerolle. Derudover oplevede de, at familiens generelle situation blev forbedret.

Formål:

Formålet med initiativet er at give forældre, der har et barn med handicap, redskaber og mestringskompetencer til at håndtere deres hverdag bedre. Med udbredelse af Stepping Stones, via Udviklings- og Investeringsprogrammet på børneområdet, til et større antal kommuner, kan det forventes, at flere forældre samt deres børn med handicap vil kunne profitere af et familieliv, der er mindre stress- og konfliktfyldt, og hvor forældre i højere grad kan støtte deres barn med handicap samt eventuelle søskende i diverse læringsprocesser og generel livsførelse. Stepping Stones forventes udbredt til 10 til 18 kommuner.

Dokumentation og evaluering:

Indsatsen skal ikke evalueres, da Stepping Stones er afprøvet med gode resultater i en nylig dansk undersøgelse. Socialstyrelsen monitorerer udbredelsen af indsatsen med hensyn til implementering og resultater. CPR-numre på de borgere, der modtager indsatsen, kan lagres i Børne- og Socialministeriets ministerieordning ved Danmarks Statistik med henblik på opfølgende analyser. Personfølsomme oplysninger behandles i henhold til lovgivningen og ministeriets retningslinjer.

Samarbejdsparter:

Den internationale organisation Triple P International og 10-18 danske projektkommuner.

Finansiering:

Der er afsat 8,7 mio. kr. fra satspuljeaftalen 2019.

Mere information:

Kommuner kan søge implementeringsstøtte og uddannelse i Stepping Stones

Socialstyrelsen tilbyder nu kommunerne implementeringsstøtte og uddannelse i metoden for at understøtte udbredelsen af Stepping Stones. Socialstyrelsen tilbyder:

  • At understøtte kommunens implementeringsarbejde
  • Gratis uddannelse 
  • Supervision af medarbejdere i Stepping Stones 
  • Løbende sparring med medarbejderne
  • At understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Kommuner skal anvende skemaerne her på siden for at ansøge om implementeringsstøtte. Ansøgningsfristen er 20. august 2020, kl. 23.59.

Vejledning i at ansøge implementeringsstøtte (Stepping Stones)

Implementeringsproces (Stepping Stones)

Ansøgningsskema (Stepping Stones)

Projektet En hel Familie, hvor Stepping Stones har indgået som indsats

Evalueringen af Stepping Stones

 

Kontakt:

Sine Møller
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 15/06 2020