Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Udbredelse af indsats til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse

Udbredelse af indsats til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse

Kommuner, der ønsker at implementere R&R2-ADHD - en evidensbaseret social indsats målrettet unge og voksne med opmærksomhedsproblematikker – tilbydes certificering i metoden og implementeringsstøtte i perioden 2020-2022.

Projektperiode:

2020 - 2022

Målgruppe:

Initiativets målgruppe er unge og voksne (16 år+) med opmærksomhedsforstyrrelse, dvs. ADHD og tilsvarende vanskeligheder. Målgruppen er karakteriseret ved opmærksomhedsproblemer og udfordringer med bl.a. at kontrollere impulser, skabe struktur og overblik og indgå i socialt samspil på en konstruktiv måde.

Baggrund for projektet:

Kommunerne oplever udfordringer med stigningen i antallet af borgere med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD. R&R2-ADHD er den eneste sociale indsats til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder, der har dokumenteret effekt i forhold til mestring af hverdagslivet, øget selvhjulpenhed og større trivsel. Bedre mestring af hverdagslivet øger sandsynligheden for bedre livskvalitet og for at klare sig bedre på samfundets forskellige arenaer, fx uddannelse og job. Indsatsen viser positive gevinster for målgruppen. Det er desuden sandsynliggjort, at den er realistisk i drift, omkostningseffektiv og efterspurgt. Initiativet bygger på satspuljeprojektet ’Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder’, hvor R&R2-ADHD er blevet afprøvet i tre kommuner (Odense, Lolland, og Allerød).

Formål:

Formålet med initiativet er at give mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser og lignende problemstillinger et bedre fundament for at mestre hverdagslivet. I initiativet udbredes en evidensbaseret metode, som har været afprøvet i en dansk kontekst og vist sig virksom for målgruppen (R&R2-ADHD - Reasoning & Rehabilitation, version 2) til 10-18 interesserede kommunale, regionale og private aktører med henblik på at give disse aktører adgang til effektive indsatser for borgerne. Kommunerne tilbydes undervisning og certificering i metoden og støtte til at implementere metoden.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ikke. Socialstyrelsen monitorerer udbredelsen af indsatsen med hensyn til implementering og resultater. CPR-numre på de borgere, der modtager indsatsen, lagres i Social- og Indenrigsministeriets koncerns ministerieordning ved Danmarks Statistik med henblik på opfølgende analyser. Personfølsomme og fortrolige oplysninger behandles i henhold til lovgivningen og ministeriets retningslinjer.

Finansiering:

Aftale om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2020.

Mere information:

Gennem initiativet kan kommunale, regionale og private aktører søge om implementeringsstøtte. Implementeringsstøtten indebærer gratis undervisning og certificering i R&R2-ADHD, rådgivning og støtte til at implementere R&R2-ADHD i egen praksis samt workshop i Young-Bramham-programmet, som er en fleksibel, individuelt tilrettelagt indsats, der kan supplere R&R2-ADHD. 

Udmelding om implementeringsstøtte forventes at ske i tre runder:

  • 1. runde: forår 2020
  • 2. runde: efterår 2020
  • 3. runde: forår 2021

Her finder du skema til ansøgning om uddannelses- og implementeringsstøtte samt vejledningen til ansøgningen. 

Vejledningsmateriale - implementeringsstøtte R&R2-ADHD

Ansøgningsskema - R&R2-ADHD

Bemærk, at der aktuelt er en ansøgningsrunde i gang med deadline 30. november 2020.

Kontakt:

Lisbet Tuxen
91 37 02 57
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed
Sidst opdateret 28/10 2020