Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Styrket kvalitet i socialpsykiatrien > Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Socialstyrelsens nye udgående indsatsteam er en del af et satspuljeinitiativ, der har til formål at øge kvaliteten i socialpsykiatrien gennem en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Målet med satspuljeinitiativet 'Styrket kvalitet i socialpsykiatrien' er en udvikling i socialpsykiatrien, så gruppen af mennesker med psykiske vanskeligheder i højere grad kommer til at leve et personligt meningsfuldt liv, bliver inkluderet i samfundets fællesskaber og kommer videre i uddannelse og beskæftigelse.

  • Læs om Socialstyrelsens nye udgående indsatsteam, der tilbyder hjælp til udvikling af praksis.

Nyheden om indsatsteamet

  • Læs om det samlede satspuljeinitiativ til et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien, som Socialstyrelsens nye indsatsteam er en del af. Det samlede initiativ består af forskellige initiativer målrettet forvaltning, ledelse og medarbejdere.

Satspuljeinitiativet 'Styrket kvalitet i socialpsykiatrien'

Det samlede satspuljeinitiativ og dets seks delinitiativer

  • Læs om, hvad der kendetegner socialpsykiatrien i dag og baggrunden for behovet for et kvalitets- og kompetenceløft.

Socialpsykiatrien i dag

  • Læs om begreberne recovery og rehabilitering, samt om indsatser og metoder, der understøtter en recovery-orienteret og rehabiliterende praksis.

Begreberne recovery og rehabilitering

Indsatser og metoder, der kan understøtte borgerens  recovery

 

Sidst opdateret 24/10 2019