Gå til indhold

Søg udviklingsforløb til styrkelse af kvaliteten

Socialstyrelsen tilbyder hjælp til socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at styrke kvaliteten via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Forløbene skal bidrage til at øge kvaliteten i indsatsen ved at ledere og medarbejdere får rådgivning og støtte til at udvikle deres faglige praksis.

Hvad er et udviklingsforløb?

Et udviklingsforløb er et samarbejde mellem et socialpsykiatrisk tilbud og Socialstyrelsen. Forløbene tager udgangspunkt i tilbuddets ønsker og behov samt den aktuelt bedste viden på det socialpsykiatriområdet, herunder viden om recovery og rehabilitering.

Et forløb kan vare fra 4 måneder og afsluttes ved udgangen af 2022. Varigheden og indholdet tilpasses det enkelte tilbuds udviklingsbehov og ressourcer. 

Hvad kræves for at deltage i et udviklingsforløb?

Udviklingsforløbene er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Det enkelte tilbud skal etablere en implementeringsgruppe, der bliver ansvarlig for forløbet i samarbejde med Socialstyrelsen. Derudover skal der afsættes personalemæssige ressourcer til forløbets aktiviteter. Vikardækning står tilbuddet selv for.

Hvordan søger man?

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til nedenstående mail:  kvalitetisocialpsykiatrien@socialstyrelsen.dk 

Der er lukket for ansøgninger.

Hvad kan man få ud af et udviklingsforløb?

Botilbuddet Marielund fra Kolding Kommune indgik i et udviklingsforløb i perioden 2019-2021. Socialstyrelsen har samlet nogle af tilbuddets første erfaringer i en artikel. 

Læs om Marielunds erfaringer (pdf)  

Botilbuddet Hedebo medvirkede i et udviklingsforløb i 2021, hvor der var fokus på at gøre beboernes håb, ønsker og drømme omdrejningspunktet for indsatsen. 

Læs om Hedebos erfaringer (pdf)

Sidst opdateret 12/06 2022