Gå til indhold

Søg indsatsforløb til kvalitetsudvikling

Socialstyrelsen tilbyder hjælp til socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at styrke kvaliteten via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb til socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Indsatsforløbene skal bidrage til at øge kvaliteten i indsatsen ved at ledere og medarbejdere får rådgivning og støtte til at udvikle deres faglige praksis.

Hvad er et indsatsforløb?

Et indsatsforløb er et samarbejde mellem et socialpsykiatrisk tilbud og Socialstyrelsen. Forløbene tager udgangspunkt i tilbuddets ønsker og den aktuelt bedste viden på det socialpsykiatriområdet, herunder viden om recovery og rehabilitering.

Hvert indsatsforløb forventes at vare 4-12 måneder. Varigheden og indholdet tilpasses det enkelte tilbuds udviklingsbehov og ressourcer.  

Hvad kræves for at deltage i et indsatsforløb?

Indsatsforløbene er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Det enkelte tilbud skal etablere en implementeringsgruppe, der bliver ansvarlig for indsatsforløbet i samarbejde med Socialstyrelsen. Derudover skal der afsættes personalemæssige ressourcer til forløbets aktiviteter. Vikardækning står tilbuddet selv for.

Hvordan søger man?

Der kan søges om et indsatsforløb løbende i perioden 2019-2022.

Næste ansøgningsfrist er den 12. marts 2021.

Sidst opdateret 02/12 2020