Gå til indhold

Netværk for faglige ledere

Socialstyrelsen har etableret et netværk for faglige ledere på socialpsykiatriske tilbud – ét netværk i Østdanmark og ét netværk i Vestdanmark. Ledernetværket skal i forbindelse med initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ sætte fokus på kvaliteten i socialpsykiatrien.

God faglig ledelse er vigtig for kvaliteten i den sociale indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. Men hvad karakteriserer god faglig ledelse, og hvordan understøttes den? Dette drøftes nu i to ledernetværk målrettet faglige ledere på socialpsykiatriske botilbud og bostøttetilbud. 

Hvad er ledernetværket? 

Initiativet 'Faglig ledelse – guidelines og netværk' skal sammen med en række øvrige initiativer under satspuljeinitiativet for 2019-2022 ’Styrket indsats i socialpsykiatrien’, sikre et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

I forbindelse med initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ etableres der landsdækkende ledernetværk samt udvikles guidelines for god faglig ledelse i socialpsykiatrien. 

Der er nedsat to netværk - et i Østdanmark og et i Vestdanmark. Netværkene mødes to gange årligt. Ledernetværket afholder løbende netværksmøder frem til ultimo 2022 . 

Netværksmøderne indeholder blandt andet:

  • Introduktion til og drøftelser af, hvad god faglig ledelse er
  • Viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder
  • Videndeling om kerneelementer i god faglig ledelse, og hvordan man som leder kan styrke sin faglige ledelse
  • Orientering om den aktuelle udvikling på området samt om relevante initiativer og projekter

Hvem indgår i ledernetværkene?

Ledernetværkene består af faglige ledere af botilbud og bostøttetilbud. Ledernetværkene er løbende åbne for nye deltagere.

Guidelines for god faglig ledelse

Som led i initiativet 'Faglig ledelse – guidelines og netværk´ har Socialstyrelsen udgivet pjecen Faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats – 7 retningsgivende principper for faglig ledelse i socialpsykiatrien

Pjecen henvender sig til faglige ledere i socialpsykiatrien og har til formål at give inspiration og gode råd til faglige ledere, der ønsker at arbejde ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende praksis, hvor kerneopgaven er at understøtte borgerens recovery ved at tage udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme.

 Hent de 7 principper for faglig ledelse (pdf) 

Kontakt Fuldmægtig Nanna Koch Hansen, naha@socialstyrelsen.dk, 41 93 25 20, hvis du har spørgsmål til ledernetværkene eller ønsker at melde dig ind i et ledernetværk.

Sidst opdateret 21/04 2022