Gå til indhold

Kvalitet i socialpsykiatrien

Satspuljeinitiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Socialstyrelsen tilbyder i den forbindelse rådgivning, kompetenceudvikling og viden til landets kommuner og socialpsykiatriske tilbud. Læs mere om disse muligheder nedenfor.

Læs om udviklingsforløb til at udvikle praksis i socialpsykiatrien, hvad der kræves for at deltage, og hvordan der ansøges om et udviklingsforløb. Der er lukket for ansøgninger.

Læs mere om partnerskabet mellem Socialstyrelsen og fire af de kommuner, der er længst i omlægningen af socialpsykiatrien på både strategisk, organisatorisk, praksis- og borgerniveau.

Se redskaberne: Fem animationsfilm, e-læring og et selvevalueringsredskab til praksis.

Find anbefalinger og udgivelser, som samler aktuel bedste viden til anvendelse for ledere og medarbejdere i landets kommuner og tilbud. 

Læs mere om Socialstyrelsens ledernetværk, som skal bidrage til til at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder.

Se Socialstyrelsens kursustilbud målrettet medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien. Kurserne indeholder aktuel bedste viden om recovery-orienteret rehabilitering.