Gå til indhold

Kvalitet i socialpsykiatrien

Satspuljeinitiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Socialstyrelsen tilbyder i den forbindelse rådgivning, kompetenceudvikling og viden til landets kommuner og socialpsykiatriske tilbud. Læs mere om disse muligheder nedenfor.

Læs om udviklingsforløb til at udvikle praksis i socialpsykiatrien, hvad der kræves for at deltage, og hvordan der ansøges om et udviklingsforløb. Aktuel ansøgningsfrist: 8. juni 2022.

Læs mere om partnerskabet mellem Socialstyrelsen og fire af de kommuner, der er længst i omlægningen af socialpsykiatrien på både strategisk, organisatorisk, praksis- og borgerniveau.

Se redskaberne: Fem animationsfilm, e-læring og et selvevalueringsredskab til praksis.

Find anbefalinger og udgivelser, som samler aktuel bedste viden til anvendelse for ledere og medarbejdere i landets kommuner og tilbud. 

Læs mere om Socialstyrelsens ledernetværk, som skal bidrage til til at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder.

Se Socialstyrelsens kursustilbud målrettet medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien. Kurserne indeholder aktuel bedste viden om recovery-orienteret rehabilitering.