Gå til indhold

Kvalitet i socialpsykiatrien

Satspuljeinitiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Socialstyrelsen tilbyder i den forbindelse rådgivning, kompetenceudvikling og viden til landets kommuner og socialpsykiatriske tilbud. Læs mere om disse muligheder nedenfor.

Læs om udviklingsforløb til at udvikle praksis i socialpsykiatrien, hvad der kræves for at deltage, og hvordan der ansøges om et udviklingsforløb.

Er du ansat i socialpsykiatrien som medarbejder eller leder, og er du nysgerrig på den nyeste viden og trænger du til ny inspiration? Læs mere om Socialstyrelsens store kursustilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien.

Læs mere om Socialstyrelsens ledernetværk, som skal bidrage til til at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien og find aktuelle arrangementer i regi af det samlede initiativ her. 

Der bliver i initiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ produceret en række anbefalinger og produkter, som samler aktuel bedste viden til anvendelse for ledere og medarbejdere i landets kommuner og tilbud. Find udgivelserne her.