Kvalitet i socialpsykiatrien

Socialstyrelsen tilbyder støtte og rådgivning i form af indsatsforløb til landets socialpsykiatriske tilbud med henblik på i fællesskab at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien. Ansøgning til indsatsforløb og baggrunden for kvalitetsudviklingen i socialpsykiatrien beskrives nedenfor.

Læs om indsatsforløb til at udvikle praksis i socialpsykiatrien, hvad der kræves for at deltage og hvordan der ansøges om et indsatsforløb.

Indsatsforløbene er en del af satspuljeinitiativet 'Styrket kvalitet i socialpsykiatrien'. Find viden om satspuljeinitiativet herunder de nye indsatsforløb og den faglige tilgang, der tages udgangspunkt i.