Gå til indhold

Kursustilbud til socialpsykiatrien

Socialstyrelsen tilbyder kurser til medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien. Kurserne indeholder den aktuelt bedste viden om recovery-orienteret rehabilitering og giver deltagerne konkrete metoder og redskaber, der bidrager til at styrke udviklingen af socialpsykiatrien.

Kursustilbuddet består af forskellige typer kurser inden for i alt ni relevante temaer, samt strategisk ledelses- og kompetencerådgivning målrettet ledere.

Tre typer kurser 

  • Videnskurser á en dags varighed, som afholdes løbende over hele landet, virtuelt eller i egen organisation
  • Praksiskurser á fem dages varighed, der afholdes i egen organisation
  • E-læring, som kan tilgås overalt.

Strategisk kompetenceudvikling 

Desuden tilbydes temadage, kurser og rådgivningsforløb om strategisk kompetenceudvikling, som skal hjælpe ledelsen til at sikre organisatoriske og faglige rammer for, at ny viden og læring kan føre til ny og bedre praksis.

  • Temadag om strategisk kompetenceudvikling 
  • Kursus om ledelse af strategisk kompetenceudvikling 
  • Ledelsesrådgivning om strategisk kompetenceudvikling.

Kursustilbuddet er et af i alt seks delinitiativer under Socialstyrelsens initiativ 'Styrket kvalitet i socialpsykiatrien'. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering og i sidste ende styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Kurserne administreres af Komponent for Socialstyrelsen.

Se aktuelle kursusdatoer og tilmeld dig her (åbner på Komponents hjemmeside) 

Sidst opdateret 21/04 2022