Netværk for faglige ledere

Socialstyrelsen har etableret et netværk for faglige ledere på socialpsykiatriske tilbud – ét netværk i Østdanmark og ét netværk i Vestdanmark. Ledernetværket skal i forbindelse med initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ sætte fokus på kvaliteten i socialpsykiatrien.

God faglig ledelse er vigtig for kvaliteten i den sociale indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. Men hvad karakteriserer god faglig ledelse, og hvordan understøttes den? Dette drøftes nu i to ledernetværk målrettet faglige ledere, som har fagligt ansvar for mere end 15 ansatte på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Hvad er ledernetværket? 

Initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ skal sammen med en række øvrige initiativer under satspuljeinitiativet for 2019-2022 ’Styrket indsats i socialpsykiatrien’, sikre et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien. I forbindelse med initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ etableres der landsdækkende ledernetværk samt udvikles guidelines for god faglig ledelse i socialpsykiatrien. 

Der er nedsat to netværk - et i Østdanmark og et i Vestdanmark. Netværkene mødes to gange årligt. Ledernetværket afholder løbende netværksmøder frem til ultimo 2022 og er for faglige ledere med ansvaret for mindst 15 medarbejdere. 

Netværksmøderne indeholder blandt andet:

  • Introduktion til og drøftelser af, hvad god faglig ledelse er
  • Viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder
  • Videndeling om kerneelementer i god faglig ledelse, og hvordan man som leder kan styrke sin faglige ledelse
  • Orientering om den aktuelle udvikling på området samt om relevante initiativer og projekter

Guidelinene for faglig ledelse udgives primo 2021.

Vil du vide mere? 

Læs mere om initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ 

Hvem indgår i ledernetværkene?

Ledernetværkene består af faglige ledere af botilbud. Der er ca. 70 deltagere tilmeldt hvert netværk. Socialstyrelsen vurderer løbende, om der skal åbnes op for nye medlemmer i netværket. Når der åbnes op for nye medlemmer annonceres dette i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

 

Sidst opdateret 10/09 2020