Gå til indhold

Netværk for faglige ledere

Socialstyrelsen har etableret et netværk for faglige ledere på socialpsykiatriske tilbud – ét netværk i Østdanmark og ét netværk i Vestdanmark. Ledernetværket skal i forbindelse med initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ sætte fokus på kvaliteten i socialpsykiatrien.

God faglig ledelse er vigtig for kvaliteten i den sociale indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. Men hvad karakteriserer god faglig ledelse, og hvordan understøttes den? Dette drøftes nu i to ledernetværk målrettet faglige ledere, som har fagligt ansvar for mere end 15 ansatte på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Hvad er ledernetværket? 

Initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ skal sammen med en række øvrige initiativer under satspuljeinitiativet for 2019-2022 ’Styrket indsats i socialpsykiatrien’, sikre et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien. I forbindelse med initiativet ’Faglig ledelse – guidelines og netværk’ etableres der landsdækkende ledernetværk samt udvikles guidelines for god faglig ledelse i socialpsykiatrien. 

Der er nedsat to netværk - et i Østdanmark og et i Vestdanmark. Netværkene mødes to gange årligt. Ledernetværket afholder løbende netværksmøder frem til ultimo 2022 og er for faglige ledere med ansvaret for mindst 15 medarbejdere. 

Netværksmøderne indeholder blandt andet:

  • Introduktion til og drøftelser af, hvad god faglig ledelse er
  • Viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder
  • Videndeling om kerneelementer i god faglig ledelse, og hvordan man som leder kan styrke sin faglige ledelse
  • Orientering om den aktuelle udvikling på området samt om relevante initiativer og projekter

Guidelinene for faglig ledelse udgives primo 2021.

Vil du vide mere? 

Du kan læse mere om det samlede initiativ og om ledernetværket på denne side:
Find information om 'Guidelines til god faglig ledelse i tilbuddene samt ledernetværk' her.  

Hvem indgår i ledernetværkene?

Ledernetværkene består af faglige ledere af botilbud. Der er ca. 70 deltagere tilmeldt hvert netværk. Socialstyrelsen vurderer løbende, om der skal åbnes op for nye medlemmer i netværket. Når der åbnes op for nye medlemmer annonceres dette i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

 

Sidst opdateret 28/10 2020