Gå til indhold

Anbefalinger og bedste viden

For at understøtte et bredt kvalitetsløft af socialpsykiatrien bliver der i initiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ produceret en række anbefalinger og produkter, som samler aktuel bedste viden til anvendelse for ledere og medarbejdere i landets kommuner og tilbud. Læs mere om disse vidensprodukter herunder.

Fold alle teksterne ud eller ind

Faglige pejlemærker for kvalitet i den socialpædagogiske bistand

De faglige pejlemærker giver på baggrund af aktuelt bedste viden og praksisviden anbefalinger og inspiration til at styrke kvaliteten i den socialpædagogiske bistand.

Der er indtil videre udgivet et litteraturstudie, der indkredser god kvalitet i bostøtten. De faglige pejlemærker udgives primo 2021.

Find litteraturstudiet om god kvalitet i bostøtte her. 

Indsatskatalog om god kvalitet på botilbud

Indsatskataloget beskriver kerneelementer i en indsats af god kvalitet og understøttende metoder og redskaber til anvendelse på landets botilbud.

Der er indtil videre udgivet et litteraturstudie, der indkredser god kvalitet på botilbud. Selve indsatskataloget udgives primo 2021.

Find litteraturstudiet om god kvalitet på botilbud her. 

Guidelines til god faglig ledelse i tilbuddene

 Guidelines bidrager på baggrund af aktuelt bedste viden og praksisviden til, at ledere i de socialpsykiatriske tilbud har den nødvendige viden og de rette kompetencer til at kunne stå i spidsen for udvikling af kvaliteten i socialpsykiatrien.

Guidelinene udgives primo 2021.

Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af indsatsen i socialpsykiatrien

Socialstyrelsen har i samarbejde med fire partnerskabskommuner igangsat et ambitiøst initiativ, der skal udvikle og afprøve et koncept for en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien i Danmark. Konceptudviklingen vil basere sig på relevant forskning samt konkret viden og erfaringer fra de kommuner, der er langt i udviklingen og omlægningen af deres socialpsykiatri.

Konceptet for strategisk udvikling og omlægning foreligges ultimo 2022.

Sidst opdateret 10/09 2020