Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Strategi for viden

Strategi for viden om sociale metoder på handicapområdet

Socialstyrelsen skal indgå i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner om at indarbejde evidensbaseret praksis på handicapområdet i relevante grund- og efteruddannelser.

Projektperiode:

2014 - 2018

Målgruppe:

Slutbrugermålgruppen for projektet er borgere med handicap i Danmark.

Baggrund for projektet:

Baggrund for projektet Regeringens tværministerielle handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’, identificerer 6 centrale indsatområder. Et af temaerne på området ”Mere viden og bedre effekt” er ”Strategi for viden om sociale metoder på handicapområdet”, som har særligt fokus på, at de sociale indsatser på handicapområdet baseres på virkningsfulde metoder, hvor der er evidens for virkningen for borgeren.

Formål:

Den øgede vidensfundering af indsatsen for og arbejdet med mennesker med handicap, skal resultere i et generelt kvalitetsløft for borgerne, der styrker deres funktionsevne, inklusion og deltagelse i samfundet. For at skabe denne positive forandring i borgerens liv er det nødvendigt at fremtidens medarbejdere på det sociale område og socialforskere får den nødvendige viden om indsatser og metoder med dokumenteret effekt på handicapområdet. Derfor rettes projektet mod uddannelsesinstitutionerne.

Dokumentation og evaluering:

Effekten dokumenteres ved, at der ved projektets afslutning er kommet nye uddannelser målrettet videns- og evidensbaseret kommunal service for mennesker med handicap; 1-3 ph.d. og et antal bachelor- og specialeprojekter er i gang, og der er flere fagprofessionelle med aktuel viden om evidensbaseret praksis og metoder på handicapområdet.

Samarbejdsparter:

Uddannelsesinstitutioner, kommuner, handicaporganisationer og fagbevægelse.

Kontakt:

Signe Danø Andersen
61 96 56 06
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 12/07 2016