Links til 14 sociale akuttilbud

I projektet ’Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’ har 14 kommuner etableret sociale akuttilbud til mennesker som oplever en akut psykisk krise. Find links til de 14 sociale akuttilbud nedenfor.

Et socialt akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig uden forudgående visitation eller aftale. Tilbuddene er tiltænkt borgere, som oplever en akut psykisk krise, men  som ikke vurderes at profitere af psykiatrisk behandling eller indlæggelse. Her kan et socialt akuttilbud bidrage til at stabilisere krisen og forebygge optrapning, og derved medvirke til at flere borgere med en psykisk lidelse eller sårbarhed kan opretholde et trygt liv i egen bolig.

Nedenfor er links til de 14 sociale akuttilbud.


Sidst opdateret 21/03 2017