Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Sociale akuttilbud til mennesker i akut psykisk krise

Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker i akut psykisk krise

Med udgangspunkt i gode erfaringer fra tidligere forsøg er projektet ’Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’ igangsat. 14 kommuner deltager og afprøver en fælles model for sociale akuttilbud.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Den primære målgruppe for sociale akuttilbud er afgrænset ud fra følgende fire kriterier: 1) Borgere der oplever en akut psykisk krise og et akut behov for støtte og omsorg, men som vurderes ikke at ville profitere af psykiatrisk behandling eller indlæggelse, 2) Borgere med og uden en psykiatrisk diagnose, 3) Borgere der bor i egen bolig, herunder borgere, der bor i § 107 tilbud, hvor der ikke er døgndækning, 4) Borgere i alderen fra 18 år og opefter. Den sekundære målgruppe for de sociale akuttilbud er pårørende samt andre i kontakt med borgere, der oplever en akut psykisk krise.

Baggrund for projektet:

En del mennesker oplever på et tidspunkt i livet en akut psykisk krise. En akut psykisk krise er ofte dårligt forenelig med åbningstiderne i flertallet af socialpsykiatriske tilbud, der ikke er tilgængelige i aften- og nattetimerne. Desuden kræver flertallet af tilbud visitation eller forudgående aftale. I tilfælde, hvor en borger oplever en akut psykiske krise, men ikke vurderes at profitere af psykiatrisk behandling eller indlæggelse, kan et socialt akuttilbud bidrage til at forebygge optrapning og stabilisere krisen. Et socialt akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig uden forudgående visitation eller aftale. Ved henvendelse i akuttilbuddet, modtager borgeren støtte og omsorg samt tilbud om et kort rådgivningsforløb. Henvendelsen kan ske telefonisk eller ved personligt fremmøde, og borgeren kan være anonym. Med udgangspunkt i gode erfaringer fra et tidligere forsøg med sociale akuttilbud til mennesker med akut psykisk krise (satspuljeaftale 2008-2011), har regeringen sammen med de øvrige satspuljepartier afsat midler til udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig.

Formål:

Det overordnede formål med udbredelsen af sociale akuttilbud er, at flere borgere med en psykisk lidelse eller sårbarhed kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Projektet skal tillige tilvejebringe dokumenteret viden om effekten af, og den økonomiske bæredygtighed ved, sociale akuttilbud med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af de sociale akuttilbud efter projektperioden samt evt. udbredelse af akuttilbudsmodellen til andre kommuner.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en samlet evaluering af projektet på tværs af de 14 kommuner, der deltager. Evalueringen består af en implementerings-, effekt- og cost-benefit del. Evalueringen skal tilvejebringe dokumenteret viden om effekten af, og de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved sociale akuttilbud. Evalueringen gennemføres af Deloitte Consulting og forventes færdig juni 2017.

Samarbejdsparter:

De 14 kommuner der deltager i projektet er: Køge, København, Roskilde, Syddjurs, Viborg, Næstved, Greve, Gladsaxe, Vesthimmerland, Haderslev, Skive, Jammerbugt, Nyborg og Fredericia/Middelfart. Ekstern evaluator: Deloitte Consulting. Uddannelsesleverandør: Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland.

Finansiering:

Der er afsat i alt ca. 50 mio. kr. fra satspuljen på psykiatriområdet for 2014-2017 til udbredelsen af sociale akuttilbud i 14 kommuner.

Mere information:

I 2016 er udgivet et midtvejsnotat:

Sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig. Midtvejsnotat.

I august 2017 er den endelige evaluering og model- og implementeringsguide udgivet:

Evaluering, Sociale akuttilbud (pdf)

Model- og implementeringsguide, Sociale akuttilbud (pdf)

Kontakt:

Mette Strunge Dubert
50 81 09 48
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 20/03 2018