Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan man gennem en målrettet indsats kan styrke kompetencen til at mestre livet i frihed uden kriminalitet hos personer, der afsoner en dom, og som har udfordringer med opmærksomhed, koncentration og socialt samspil.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er personer over 18 år, som afsoner en dom, og som har en ADHD diagnose eller udviser ADHD lignende symptomer (vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, koncentration og socialt samspil). Den sekundære målgruppe er personer i fængsler, afdelinger af KIF (Kriminalforsorg i Frihed) og kommuner, som er i kontakt med afsonere med ADHD og lignende.

Baggrund for projektet:

Forskning peger på, at ADHD er en væsentlig risikofaktor for at begå kriminalitet, og at voksne med ADHD har en lavere indkomst, højere ledighed, flere domme for kriminalitet og højere forekomst af sygdom end den øvrige del af befolkningen. Der er således menneskelige og samfundsmæssige gevinster at hente, hvis man får identificeret ADHD hos personer, der afsoner en dom, og tilbyder disse personer en målrettet og vidensbaseret social- og sundhedsfaglig indsats, der bygger på solid viden om, hvad der virker, og som dermed kan afhjælpe de sociale og samfundsmæssige følgevirkninger af ADHD.

Formål:

Projektets formål er at generere viden om, hvordan man kan sikre effektiv resocialisering af afsonere med ADHD og lignende vanskeligheder. Det drejer sig både om indsatte i et fængsel og personer, der afsoner i frihed, fx med fodlænke eller i samfundstjeneste. Denne viden fremkommer gennem et tværsektorielt samarbejde, der går ud på at udvikle, afprøve og evaluere en model for ’et liv i frihed uden kriminalitet’ i ét fængsel, 1-2 afdelinger af KIF (Kriminalforsorg i Frihed) og 1-2 kommuner. Modellen indeholder: • kortlægning af forsknings- og erfaringsbaseret viden om målgruppen og indsatser og metoder til målgruppen • opkvalificering af personale, der har kontakt med nuværende og tidligere afsonere med opmærksomhedsforstyrrelser • afprøvning og evaluering af en evidensbaseret kognitiv træningsindsats målrettet kriminelle med opmærksomhedsforstyrrelser • forbedring af myndighedssamarbejdet mellem Kriminalforsorg, regional psykiatri og kommuner

Dokumentation og evaluering:

Afsonernes øgede mestringskompetence til at håndtere et liv med ADHD uden kriminalitet dokumenteres ved hjælp af validerede redskaber til måling af progression ved en før- og eftermåling. De ansattes kompetenceløft dokumenteres ved selvevalueringer og ved akkreditering i den anvendte metode (R&R2 ADHD). Det tættere myndighedssamarbejde dokumenteres gennem procesbeskrivelser og kvalitative vurderinger.

Samarbejdsparter:

Kriminalforsorgen

Finansiering:

Satspuljeaftalen for 2016-2019

Kontakt:

Lisbet Tuxen
91 37 02 57
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 12/09 2016