Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed

Udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed

Socialstyrelsen udmønter, frem til sommeren 2020, midler til udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed.

Projektperiode:

2018 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe er mennesker med erhvervet døvblindhed, som benytter sig af kontaktpersonordningen. Den sekundære målgruppe, som er den, der indgår direkte i projektet, er ansatte i kontaktpersonordningen landet over.

Baggrund for projektet:

Arbejdet som kontaktperson for en borger med erhvervet døvblindhed stiller en række krav til færdigheder inden for ledsageteknik, kommunikation, synsbeskrivelser og hjælpemidler. Der er endvidere behov for viden om livet med døvblindhed og de udfordringer og omstændigheder, som det medfører. Oplæringen i at påtage sig en sådan rolle er derfor vigtig. Socialstyrelsens kortlægning af området fra 2015 viste, at der er stor variation i, hvilket undervisningstilbud der stilles til rådighed for kontaktpersonerne forud for og under deres ansættelse.

Formål:

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at skabe et mere ensartet og tilgængeligt tilbud til landets kommuner om kvalificeret kompetenceudvikling til nye kontaktpersoner. Ønsket er, at mennesker med erhvervet døvblindhed skal opleve, at deres kontaktpersoner dels har fået nogle basale færdigheder på plads, før de starter i jobbet, dels får opbygget deres kompetencer yderligere i starten af deres ansættelse.

Dokumentation og evaluering:

Der vil i forbindelse med afprøvningen af opkvalificeringskonceptet blive gennemført en ekstern evaluering af projektet.

Samarbejdsparter:

Det er CFD, der har vundet opgaven med at udvikle og afprøve opkvalificeringskonceptet.

Finansiering:

Der er samlet afsat 2,8 mio. kr. til projektet.

Kontakt:

Karen Koch Rasmussen
+45 50 81 09 85
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 25/01 2019