Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Kortlægning af viden om mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Kortlægning af viden om mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Socialstyrelsen har i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS igangsat en kortlægning vedrørende mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. I kortlægningen skal man afdække lovende praksis over for målgruppen samt, hvilke udfordringer der ses på botilbud og boformer for hjemløse.

Projektperiode:

2019 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen er borgere på botilbud og boformer for hjemløse, der har psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Baggrund for projektet:

Det anslås på landsplan, at 75 procent af borgere med stofmisbrug og 50 procent af borgere med alkoholmisbrug har psykiske vanskeligheder. Flere af disse borgere vil være tilknyttet midlertidige eller længerevarende botilbud efter § 107 eller § 108 eller boformer for hjemløse efter § 110 i serviceloven. Flere af disse borgere er samtidig kendetegnet ved at have komplekse vanskeligheder i form af både sociale problemer, psykiske vanskeligheder og misbrugsproblemer. Et alkohol- eller stofmisbrug kombineret med psykiske vanskeligheder har ofte store negative konsekvenser for borgerens sundhed, trivsel og evne til at mestre sårbare og krævende situationer, ligesom det påvirker borgerens samlede psykiske og sociale funktionsniveau. Misbruget og dets konsekvenser kan også belaste medarbejdere og øvrige beboere på tilbuddet. Risikoen for voldsomme episoder øges også, når beboere er påvirkede, eller når der opstår konflikter forbundet med stoffer.

Formål:

Formålet med initiativet er at skabe mere viden om lovende praksis i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, som opholder sig på socialpsykiatriske botilbud efter § 107 eller § 108 eller på boformer for hjemløse efter § 110 i serviceloven. Dette skal ske gennem en kortlægning af lovende praksis i Danmark og i Norden, samt en caseundersøgelse af tre til fem tilbud, der kan belyse lovende praksis på socialpsykiatriske botilbud. Caseundersøgelsen skal suppleres med ekspertinterview for at kvalificere væsentlige pointer fra undersøgelsen. Endeligt ønskes et kvalificeret estimat på omfanget af mennesker med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug på botilbud og boformer for hjemløse i Danmark.

Dokumentation og evaluering:

På baggrund af undersøgelsen beskrives der 3-5 cases med lovende praksis, eller elementer herfra, i forhold til målgruppen.

Samarbejdsparter:

Socialt Udviklingscenter SUS og Kompetencecenter for dobbeltdiagnose udarbejder kortlægningen.

Finansiering:

Initiativet er finansieret gennem Udviklings- og Investeringsprogrammet 2018 og beløber sig på 1 mio. kr. eksklusiv moms.

Kontakt:

Andreas K. Müller
41 73 08 39
Sidst opdateret 19/03 2019