Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Kortlægning af målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog

Kortlægning af målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog

Socialstyrelsen har igangsat et kortlægningsprojekt, der skal opbygge systematisk og valid viden om målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog. Kortlægning er første projekt ud af flere, der har til formål at understøtte og styrke praksisfeltet med viden om virkningsfulde sociale og kommunikative indsatser til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Projektperiode:

2014 - 2016

Målgruppe:

Kortlægningen skal medvirke til at skabe et grundlæggende vidensfundament i Socialstyrelsen, hvorfor fagpersoner internt i styrelsen fra hhv. VISO, National Koordination samt Kontoret for kommunikationshandicap, Sjældne handicap og Specialundervisning, er projektets primære målgruppe. Den viden som projektet producerer skal danne baggrund for fremtidige projekter, der forventes at skabe viden om virkningsfulde indsatser og metoder til gavn for målgruppen af borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsens strategi om at skabe viden til gavn, forudsætter et grundigt kendskab til bl.a. borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog, og hvilke indsatser der eksisterer til denne målgruppe. Kortlægningen er første projekt ud af flere, der har til formål at opbygge systematisk og solid viden på fagområdet for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Vidensindsamlingen skal medvirke til at dokumentere god erfaringsbaseret praksis ved dels at beskrive målgruppens kendetegn, størrelse, udfordringer og behov. Dels at give et overblik over de indsatser, metoder og tilbud, målgruppen tilbydes for at understøtte deres kommunikation, herunder også deres personlige og sociale udvikling.

Formål:

Det overordnede formål med projektet er at opbygge systematisk og valid viden om målgruppen, indsatser, metoder i forhold til borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Det skal ske gennem en beskrivelse af ’best practice’ med henblik på at kunne understøtte og styrke praksisfeltet med viden om virkningsfulde sociale og kommunikative indsatser til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Dokumentation og evaluering:

Projektets resultater udgives i en rapport

Samarbejdsparter:

Helene Elsass Centeret, Socialstyrelsens faglige netværk for multihandicap og kommunikation samt en faglig følgegruppe, der har høj specialiseret viden om målgruppen fra praksis, forskning, bruger- eller interesseforeninger.

Mere information:

Som led i opfyldelsen af det overordnede formål har projektet følgende delmål:

  • Understøtte VISOs rådgivning til kommuner og andre udøvende institutioner vha. viden om metoder, indsatser, vidensmiljøer og ‘best practice’.
  • Understøtte den nationale koordination vha. viden om dels målgruppens størrelse, funktionsnedsættelser og behov for højtspecialiserede indsatser. Dels et overblik over tilbud og indsatser, som målgruppen borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog benytter sig af.
  • Styrke og opdyrke specialiseret viden om målgruppen og metoder ved at forebygge, at eksisterende viden om metoder og indsatser samt ’best practice’ går tabt gennem en systematisk beskrivelse og dokumentation af viden.
  • Viden om målgruppen, indsatser og problemstillinger som grundlag for opfølgende metodeudviklingsprojekter i Socialstyrelsens kontor for Kommunikationshandicap, Sjældne handicap og Specialundervisning, der skal medvirke til at skabe viden om ’best practice’ til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

 

Kontakt:

Tina Christensen
+45 61 96 56 11
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 12/07 2016