Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Kortlægning af kommunale, lovende metoder og indsatser til unge med selvskadende adfærd eller en spiseforstyrrelse

Kortlægning af kommunale, lovende metoder og indsatser til unge med selvskadende adfærd eller en spiseforstyrrelse

Et stigende antal unge har selvskadende adfærd eller en spiseforstyrrelse, men samtidigt er der begrænset viden om, hvilke indsatser de unge tilbydes i kommunerne, og om indsatserne virker. Projektet kortlægger lovende danske og nordiske indsatser med henblik på en eventuel videreudvikling af den mest lovende indsats og efterfølgende udbredelse i kommunerne.

Projektperiode:

2019 - 2019

Målgruppe:

Unge i alderen 13 til 29 år, der har en spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. Projektet omfatter både unge, der har været indskrevet i behandlingspsykiatrien og unge, der ikke har. Både selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser kan opdeles efter, hvor alvorlig den psykiske vanskelighed er, og fokus er risikoadfærd, lettere og moderat for både spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Der er et særligt fokus på teenagepiger og unge kvinder, men kortlægningen omfatter ikke alene teenagepiger, idet forskning fra andre lande viser, at flere mænd har selvskadende adfærd end før antaget.

Baggrund for projektet:

Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd er en udbredt problematik. Undersøgelser fra Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade peger på, at mere end 75.000 danskere lider af en spiseforstyrrelse som anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning, mens VIOSS samt Møhl og Skandsens undersøgelser viser, at omkring 20 pct. af gymnasieelever og 30 pct. af de 18 til 30 årige har varierende grader af selvskadende adfærd. Flere foreløbige undersøgelser viser, at der eksisterer et begrænset antal kommunale indsatser målrettet spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. I forlængelse heraf vurderes flere unge med en spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd ikke at blive tilbudt støtte i tilstrækkeligt omfang, før de starter i behandlingspsykiatrien.

Formål:

Formålet er at kortlægge lovende, kommunale indsatser og metoder både nationalt og i Norden, som har potentiale til videre metodeudvikling og efterfølgende udbredelse i kommunerne.

Dokumentation og evaluering:

Projektet skal bidrage med en karakteristik af målgruppen, en kortlægning af lovende indsatser i Danmark, case-beskrivelser af lovende indsatser i Danmark og i Norden, samt en omkostningsvurdering af de udvalgte indsatser.

Samarbejdsparter:

Metodecenteret og Defactum

Kontakt:

Katrine Skovsgaard
41 73 08 36
Sidst opdateret 26/02 2019