Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Isolerede sindslidende i egen bolig

Isolerede sindslidende i egen bolig

Socialstyrelsen gennemfører et projekt, der har fokus på at understøtte kommunernes indsats for mennesker med alvorlige psykiske vanskeligheder, som lever isoleret og under uacceptable forhold i deres egen bolig.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Projektets målgruppe er borgere med alvorlige psykiske vanskeligheder, som lever isoleret og under uacceptable forhold i deres egen bolig. Målgruppen er en delmængde af målgruppen for kommunernes støtte- og kontaktpersonsordning under Servicelovens § 99 og vurderes til at omfatte knap 400 borgere på landsplan.

Baggrund for projektet:

Kommunernes opsporende og socialfaglige indsats for projektets målgruppe er udfordret af, at målgruppen lever tilbagetrukket, ikke gør opmærksom på sig selv og ofte er vanskelig at komme i kontakt med. I projektet afprøves en metode, der ved hjælp af en systematisk tilgang kan bidrage til at opspore borgere i projektets målgruppe, skabe en relation til dem og opbygge et samarbejde om dem på tværs af kommunale sektorer. Metoden består af to delindsatser. Dels en opsporende indsats, der lægger vægt på indirekte opsøgende arbejde, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og aktivering af civilsamfundet. I indsatsen anvendes redskaberne ’Geografisk afdækning’ og ’Kommunikationsstrategi’. Dels en socialfaglig indsats, der lægger vægt på kontakt- og relationsskabelse og brobygning og overdragelse. Projektet bygger videre på gode erfaringer fra et tidligere udviklingsprojekt kaldet Isbryderprojektet, som kan downloades nedenfor.

Formål:

Projektets overordnede formål er at nedbringe antallet af mennesker med alvorlige psykiske vanskeligheder, som lever isoleret i deres egen bolig og nedbringe antallet af mennesker med alvorlige psykiske vanskeligheder, der udsættes af deres bolig. Dette skal opnås gennem en styrket systematisk indsats i det opsporende og socialfaglige arbejde, som kommunerne gennemfører.

Dokumentation og evaluering:

Rambøll Management Consulting gennemfører en tværgående evaluering af projektet. Evalueringen skal besvare tre overordnede spørgsmål om den metode, der afprøves: (1) Hvordan implementeres metoden (2) Hvad er effekten af metoden? (3) Hvad koster det at tilbyde metoden? Besvarelsen af de tre spørgsmål skal danne grundlag for en vurdering af metodens videre udbredelsespotentiale.

Samarbejdsparter:

Projektet yder støtte til Næstved Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune, som alle deltager i afprøvningen af metoden.

Finansiering:

Projektet er udmeldt med et budget på i alt 8 mio. kr. Det er finansieret af midler fra satspuljen for 2012-2015.

Kontakt:

Sara Lindhardt
41 93 25095
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 14/10 2016