Redskaber der understøtter forebyggelse af voldsomme episoder

Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og i samarbejde med borgerne.

Socialt Udviklingscenter, SUS har udarbejdet en række materialer for Socialstyrelsen, der kan anvendes i arbejdet med at forebygge voldsomme episoder. Læs mere om de enkelte redskaber og hent dem herunder.

Fold alle teksterne ud eller ind

Film om de nationale retningslinjer

Der er udarbejdet en kort film, der introducerer til de nationale retningslinjer, og hvordan man kan forebygge voldsomme episoder.
I filmen fortæller ledere og medarbejdere om deres erfaring med at styrke trivsel og tryghed og derved forebygge voldsomme episoder.

Se film om nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse her (Linket åbner i Youtube.com)

Dilemmakort

Dilemmakortene kan bruges som støtte til at borgere, pårørende og medarbejdere sammen kan tale om nogle af de dilemmaer og konflikter, der kan opstå i samarbejdet.
Ved at give mulighed for fælles dialog og refleksion over konfliktfyldte situationer, kan man opnå indsigt i hinandens perspektiver. Det kan være med til at øge tryghed og trivsel for alle parter og derved forebygge voldsomme episoder.

Hent dilemmakort og vejledning her.

Drejebog til personalemøde om de nationale retningslinjer

Ved at drøfte de nationale retningslinjer blandt medarbejdere og ledelse kan deltagerne opnå kendskab til retningslinjerne og blive inspireret til at arbejde med områder fra retningslinjerne. Drejebogen er en guide til, hvordan et personalemøde for ansatte på botilbud eller boformer for hjemløse kan gennemføres. Der er fokus på både planlægning og opsamling på personalemødet samt på indhold og proces på personalemødet.

Hent Drejebog til personalemøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder her.

Drejebog til fællesmøde om trivsel og tryghed

Ved at holde et fællesmøde for fx borgere, pårørende og ansatte kan man orientere og inddrage borgere og pårørende i arbejdet med at skabe mere trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere og forebygge voldsomme episoder. Dette gøres på baggrund af de nationale retningslinjer.
Drejebogen er en guide til, hvordan et fællesmøde for borgere, pårørende og ansatte kan gennemføres. Der er fokus på både planlægning og opsamling på fællesmødet samt på indhold og proces på fællesmødet.

Hent Drejebog til fællesmøde om trivsel og tryghed her.

Sidst opdateret 12/11 2018