Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Screening om udviklingshæmning og rusmiddelproblemer > Screening om udviklingshæmning og rusmiddelproblemer

Screening om udviklingshæmning og rusmiddelproblemer

Socialstyrelsen, VISO, gennemfører i 2021 et projekt om personer med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder, som har et problematisk forbrug af rusmidler. Målet med projektet er at udvikle en prototype på en indsats til behandling af misbrug hos målgruppen.

Projektperiode:

2021 - 2021

Målgruppe:

Voksne med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder og et problematisk forbrug af rusmidler

Baggrund for projektet:

Undersøgelser tyder på, at personer med udviklingshæmning, som har et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, ofte ikke kommer i relevant misbrugsbehandling og derfor kan udvikle et mangeårigt misbrug med store sundhedsmæssige, personlige og sociale konsekvenser. Det skyldes bl.a., at de ikke i tilstrækkeligt grad får gavn af eksisterende behandlingsmetoder og –tilbud fx kognitive metoder. Der mangler sikker viden om problemets karakter og omfang i Danmark. Personer med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder har samme ret til at modtage misbrugsbehandling som alle andre borgere, og der er derfor behov for mere viden om problemet og om virksomme indsatser til målgruppen for at kunne sikre bedre behandlingsmuligheder.

Formål:

Formålet med projektet er på længere sigt at udbrede en virksom indsats til misbrugsbehandling for målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Screeningen skal bl.a. afdække relevant viden fra forskning og praksis om virksomme indsatser. På baggrund af denne viden beskrives de virksomme grundelementer i en behandlingsindsats til målgruppen, og der udarbejdes en prototype på en indsats, som bliver vurderet med henblik på videre afprøvning og udbredelse. Projektets resultater udgives i en rapport.

Samarbejdsparter:

Metodecenteret er ekstern leverandør på projektet. I projektet inddrages forskellige videnshavere på området, bl.a. VISO-specialister.

Finansiering:

Projektet indgår i Socialstyrelsens Udviklings- og investeringsprogrammer (UIP).

Kontakt:

Nina Steensig
41 93 24 07
VISO
Sidst opdateret 28/06 2021