Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen

I dette projekt afprøves CTI-metoden (Critical Time Intervention) over for borgere med psykiske lidelser der flytter fra indlæggelse eller botilbud i egen bolig. Indsatsen har fokus på at aktivere netværket omkring borgeren, og i at tage afsæt i borgerens ressourcer. CTI indsatsen er afgrænset til at være 9 måneder, og der arbejdes med de områder, der er vigtige for borgeren selv.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Borgere med psykiske lidelser der flytter i egen bolig fra botilbud eller indlæggelse psykiatrisk afdeling, og som er i målgruppen for at modtage støtte efter § 85 i Serviceloven. Målgruppen er 18 år eller ældre.

Baggrund for projektet:

I kommunerne er der et ønske om at sætte fokus på metoder der har et rehabiliterende sigte og som er mindre indgribende end andre indsatser. Man vil gerne afprøve CTI metoden, der har vist sig virksom i andre lande, i forhold til den valgte målgruppe. Med CTI metoden tilbydes en tidsafgrænset indsats på 9 måneder, hvor CTI medarbejderen understøtter borgeren i at mestre eget liv. Dette sker blandt andet ved at fokusere på nogle få områder i forhold til borgeres livssituation, som borgeren selv vælger. Derudover er målet at etablere et solidt støttenetværk omkring borgeren. Dette netværk kan bestå af både frivillige og professionelle. Derudover fokuseres også på at borgerens ressourcer udnyttes og udvikles.

Formål:

Formålet med projektet er, at flere mennesker med en psykisk lidelse får mulighed for at bo og leve et selvstændigt liv i egen bolig med begrænset støtte eller helt uden støtte. Dette sikres ved at tage afsæt i borgerens ressourcer og netværk i forbindelse med at borgeren flytter (tilbage) i egen bolig. Formålet er således at borgeren i højere grad bliver i stand til at mestre hverdagen i egen bolig, med støtte fra det private og professionelle netværk.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en effektevaluering, en implementeringsevaluering og en økonomisk evaluering af metodeafprøvningen.

Samarbejdsparter:

SFI (Evaluator). Projektkommunerne er: Aalborg, Vejle, Hillerød, Greve og Roskilde.

Finansiering:

Satspuljen 2014 - 2017, der er afsat 15 mio. til afprøvningen.

Mere information:

Du kan læse mere om CTI-metoden i linket nedenfor.

Link til CTI-metoden

Kontakt:

Martin Sandø
41 93 24 90
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 24/05 2016