Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Faglige pejlemærker for øget kvalitet i den socialpædagogiske bistand

Faglige pejlemærker for øget kvalitet i den socialpædagogiske bistand (bostøtte)

De faglige pejlemærker skal på baggrund af aktuelt bedste viden og praksisviden give anbefalinger og inspiration til at styrke kvaliteten i den socialpædagogiske bistand. De faglige pejlemærker kan anvendes af både ledere og medarbejdere i et recovery-orienteret og rehabiliterende samarbejde med borgere med psykiske vanskeligheder.

Projektperiode:

2019 - 2021

Målgruppe:

De faglige pejlemærker henvender sig primært til medarbejdere og ledere, som ønsker inspiration til, hvordan de kan arbejde med borgeren om forskellige temaer, der har betydning for, at borgeren kan opnå et tilfredsstillende og meningsfuldt liv og samtidig bliver mere selvstændig.

Baggrund for projektet:

I 2016 modtog omkring 31.000 voksne borgere med psykiske vanskeligheder indsatser efter serviceloven. Antallet af borgere, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er ifølge KL steget med 17 pct. fra 2014 til 2017 (KL, 2018). Målgruppen, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er i stigende grad borgere med mere forskelligartede og komplekse støttebehov end tidligere. Målgruppen består både af borgere med lettere vanskeligheder samt borgere med komplekse støttebehov, der udskrives fra behandlingspsykiatrien. Heldigvis er der ofte gode udviklingsmuligheder, hvis borgerne får den rette støtte og hjælp på det rette tidspunkt. Satspuljeinitiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ skal bidrage til et bredt kvalitets- og kompetenceløft til kommuner og socialpsykiatriske tilbud med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Selvom socialpædagogisk bistand er den oftest visiterede ydelse til mennesker med psykiske vanskeligheder (KL 2018), er der begrænset viden om indholdet, herunder hvordan der arbejdes med progression, udfasning og afslutning af de ofte langvarige forløb (SFI, 2012). Det understøttes af, at kommunerne efterspørger viden om netop disse aspekter af den socialpædagogiske støtte (KL, 2018).

Formål:

Formålet med initiativet er at udvikle en socialpædagogisk bistand af høj kvalitet, med et fælles fagligt sprog samt en mere systematisk og ensartet praksis. Initiativet skal bidrage til: 1) Bedre trivsel, sundhed og mestring blandt borgerne, 2) Flere borgere er aktive deltagere i lokalsamfundets almene fællesskaber, 3) Større tilfredshed med indsatsen blandt borgerne samt deres familie og netværk, 4) Flere borgere i socialpsykiatrien får behov for mindre indgribende indsatser, 5) Flere borgere kommer i uddannelse og i beskæftigelse.

Dokumentation og evaluering:

I 2020 er der udgivet et litteraturstudie om kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig. I juni 2021 udgives en kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten, som præsenterer, hvordan udvalgte kommuner arbejder med kvalitetsudvikling i bostøtten. Endelig udgives i juni 2021 en publikation med faglige pejlemærker, som giver anbefalinger til og eksempler på god recovery-orienteret rehabiliterende praksis i bostøtten til borgere med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig.

Samarbejdsparter:

Initiativet gennemføres i samarbejde med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole.

Finansiering:

Initiativet er en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2019-2022. Initiativet er finansieret med 5,6 mio. kr.

Mere information:

Initiativet "Faglige pejlemærker for øget kvalitet i den socialpædagogiske bistand (bostøtte)" er et af de seks delinitiativerne der høre under initiativet "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien" 

Kontakt:

Tanja Holm Strømkjær
41 93 24 47
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed
Sidst opdateret 20/05 2021