Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud

Bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud

Det estimeres, at mere end 4000 voksne på botilbud har psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. I initiativet udvikles en indsats til målgruppen med henblik på senere afprøvning og udbredelse til andre kommuner.

Projektperiode:

2020 - 2022

Målgruppe:

Initiativets målgruppe er borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der bor på botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Det forventes, at indsatsen der udvikles, vil kunne være til inspiration også for tilbud efter Servicelovens § 110 og Almenboliglovens § 105 kombineret med § 85 støtte.

Baggrund for projektet:

Som en del af udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2019 er der gennemført en screening for viden om indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud og boformer for hjemløse. Screeningen estimerer, at mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug udgør 35 pct. af beboerne på disse tilbud, svarende til mere end 4000 personer på landsplan. Den peger samtidig på, at et alkohol- eller stofmisbrug ofte er forbundet med store negative konsekvenser for borgernes sundhed, trivsel og evne til at mestre sårbare situationer. Desuden peger screeningen på, at misbrug påvirker borgernes funktionsniveau. Dertil øges risikoen for voldsomme episoder, når der opstår konflikter forbundet med eksempelvis stofbrug og -handel eller når borgerne er påvirkede

Formål:

Formålet med initiativet er at udvikle én ny indsats til voksne med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der bor på botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres for at afklare, om initiativet egner sig til videre afprøvning. Det indebærer evaluering af implementeringserfaringer, foreløbige resultater samt økonomi. Evalueringen skal svare på, om indsatsen lever op til kriterierne i Strategi for udvikling af sociale indsatser ved overgang til afprøvning.

Finansiering:

Aftale om Udviklings- og investeringsprogrammer på voksenområdet for 2020.

Mere information:

I initiativet skal 5-7 kommuner eller regioner i samarbejde med et socialpsykiatrisk botilbud indgå i et samarbejde med Socialstyrelsen om at udvikle en målrettet indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, og hjælpe tilbuddene til bedst muligt at understøtte borgernes recovery. Der kan også indgås samarbejde med private tilbud i samarbejde med en kommune eller region.

Initiativets primære succeskriterium er, at der udvikles en indsats til målgruppen, som er tilstrækkeligt belyst til, at en eventuel afprøvning af indsatsens effekt efterfølgende kan sættes i gang. Initiativet følger Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser.

Kontakt:

Andreas Klingberg Müller
41 73 08 39
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed
Sidst opdateret 15/12 2019