Projekter og kontakter i "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse"

Her kan du finde information om de enkelte projekter, der har deltaget, og se, hvem du kan kontakte for at høre mere om lige netop deres projekt.

Satspuljeprojektet "Nye Veje til aktiviteter og ledsagelse"

Projektet omhandler samvær og aktiviteter for voksne mennesker med handicap, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til en ledsagerordning efter servicelovens § 97.

Formålet er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer for mennesker med handicap, så de kan have aktive, selvstændige liv og få øget deres muligheder for inklusion i samfundet. Et krav er, at initiativerne skal supplere de socialpædagogiske indsatser, som kommunerne leverer som en del af deres kerneydelse.

Projektet kører fra 2015-2017 og henvender sig til kommuner, regioner, frivillige organisationer, fonde samt private organisationer med flere. En ansøgningspulje har været udmeldt i 2015, 2016 og 2017, og erfaringer fra projekter, der har fået tildelt midler herfra, er samlet på denne hjemmeside.

Fold alle teksterne ud eller ind

Projekter i "Nye Veje", 2015

Slagelse Open

Idrætsuge og efterfølgende idrætsaktiviteter med instruktører fra lokale idrætsforeninger. Trænerne har fået en kort introduktion til idræt for udviklingshæmmede udøvere af Dansk Handicaps Idrætsforbund og Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

Kontakt i Slagelse Kommune: Daglig leder i Socialt Ressourcecenter Slagelse, Karina Albrechtsen, , eller fritidskonsulent i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Sussanne Kjæp,

Oplevelsesgruppen Danmark Rundt

Weekendture og endagsture til steder og seværdigheder i Danmark, som borgerne har ønsket og har et særligt forhold til.

Kontakt i Københavns Kommune: Margit Riis Kristensen,

Idræt for alle

Samarbejde med idrætsforeninger med aktiviteter for borgerne. En sundhedsskole for borgere med særlige behov, samt OL for mennesker med handicap som årlig begivenhed.

Kontakt i Struer Kommune: Lene Hornstrup

Kulturbærerne

Kulturelle arrangementer af forskellig art, bl.a. koncerter, dukketeaterforestillinger, museumsbesøg mv., i samarbejde med det lokale kultur- og fritidsliv som frivillige.

Kontakt i Bornholm Regionskommune: Pernille Loumann,

Frivillige som cykler

Indkøb af richshaw-cykler, inddragelse af frivillige og personale, der kan tilbyde cykelture som en anderledes aktivitet for borgerne. Samarbejde med ”Cykling uden alder”.

Kontakt i Københavns Kommune: Louise Steenholt Larsen,

Ferie-boligbyt

Lynghuset i København og Skansebakken i Vejle bytter boliger i ferien.

Kontakt i Københavns og Vejle Kommune: Skansebakken: Janni Bjerre,  eller Lynghuset: Frank Hedegaard,

Liv og Ledsagelse

Deltagelse i havnemiljøet og sommerferie/juleaktiviteter i Løgstør Havn. Turistforeningen i Løgstør og ældregruppen i Aalestrup har bidraget til at realisere aktiviteterne.

Kontakt i Vesthimmerland Kommune: Britta Bruun-Schmidt,

Relationer på tværs

Sommerferie med 7 beboergrupper til hhv. handicapvenlige sommerhuse ved Bork havn og "Slettestrand", som er et feriecenter, der er specielt indrettet til borgere med multihandicap. Fokus på opfølgning på nye relationer på tværs.

Kontakt hos Center Bakkehus i Videbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune: Daglig leder Mette Zahle,

Projekt Sommerferie

Fokus på sanseoplevelser og relationer på sommerhusferie på Rømø. Deltagelse i aktiviteter, brug af frivillige fra lokalområdet og mulighed for privat besøg.

Kontakt hos Kastaniebo, Tønder Kommune: Konstitueret leder Charlotte Fugleberg Lauritzen,

Sidst opdateret 20/07 2017