Opmærksomhedspunkter

Projekterne har gjort sig mange erfaringer i processen, som kan være til hjælp for andre, der skal i gang med at arbejde med nye veje til aktiviteter og ledsagelse for voksne med handicap.

Uanset karakteren af projektet er der nogle forhold, der går igen på tværs af projekterne, og som projektdeltagerne opfordrer andre til at være opmærksomme på, hvis de vil gennemføre lignende aktiviteter:

 • Udnævn / ansæt en tovholder eller projektleder.
 • Det kan være vigtigt, at projektkoordinatoren kender lokalområdet og kulturinstitutionerne/foreningerne, og at disse bliver forberedt godt på, hvad det er for en målgruppe. 
 • Sørg gerne for, at projektkoordinatoren har mulighed for sparring med de pædagogiske medarbejdere vedr. målgruppens behov og praktiske forhold vedr. afvikling af arrangementerne.
 • Sørg for en synlig ledelse hele vejen igennem med klare ledelsesroller – prioritering af personaleressourcer, overordnet planlægning og gennemførsel af projektet.
 • Inddrag gerne personalet allerede fra ansøgnings- og idéfasen. Sammensæt for eksempel planlægningsgruppen bredt, så der skabes medejerskab til projektet i hele organisationen.
 • Nedsæt gerne en projektgruppe, der kan samarbejde om at lave arrangementer, der egner sig til målgruppen, har en tilpas varighed, ligger på et passende tidspunkt af dagen osv.
 • Det er en god ide aktivt at inddrage de borgere, der er i stand til at være medbestemmende, i planlægningen af aktiviteterne.
 • Sæt god tid af. Det kræver hurtigt meget tid af alle personalegrupper, da der også vil blive brugt tid på møder, informationsmøder, logistik mv. 
 • Find gerne en eller flere nøglepersoner at samarbejde med – det være sig i andre forvaltninger (i et tilfælde fritidsforvaltningen), foreninger eller på andre tilbud – der har kontakter og kendskab til det nye område, projektet bevæger sig ind på.
 • Overvej implementeringen allerede i planlægningen af projektet. Flere projekter har været rigtig gode til at videreudvikle og implementere aktiviteterne permanent, og har skabt en fast organisering omkring det.
 • Det kræver meget (detaljeret) planlægning og samarbejde mellem de forskellige tilbud på handicapområdet.
 • Sørg for, at personalet er motiveret til at yde en stor indsats for at borgerne kan komme afsted til de forskellige arrangementer.

Fælles for stort set alle er, at de peger på, at planlægningen og tiden er altafgørende. For at projektet bliver en succes kræver det, at der bliver afsat tid og de rette medarbejdere til at planlægge, koordinere og styre logistikken.

Sidst opdateret 09/06 2016