Cykelordning

Bo og dagtilbuddet Musvågevej i København har startet et cykelprojekt, hvor de har anskaffet nogle egnede ladcykler til borgerne. Samtidig har de fundet frivillige cykelpiloter, som har lyst til at cykle med borgerne. Det giver både frisk luft og nye oplevelser til borgere og frivillige.

Borgerne på Musvågevej oplever, at de kommer langt omkring på de nye cykler. Samtidig er cykelturene med de frivillige cykelpiloter en mulighed for, at borgerne kan skabe relationer til andre mennesker, end dem de kender fra dagligdagen. Nogle cykelpiloter cykler som oftest med den samme borger, mens andre cykler med forskellige borgere.

Udover de frivillige cykelpiloter, cykler personalet også med borgerne. De bruger blandt andet cyklerne som transport til dagcenteret. Før brugte de lang tid på at få alle borgerne ind og ud af bussen. Med cyklerne oplever personalet, at det er blevet nemmere at komme omkring. Samtidig får borgerne frisk luft på den daglige cykeltur til dagcenteret. Også fysioterapeuterne på Musvågevej er begejstrede for det nye cykelprojekt og de sanseoplevelser, cykelturene giver borgerne.

På Musvågevej oplever de, at mange af borgerne er rigtig glade for cykelturene. Der er mulighed for at cykel steder hen, som passer den enkelte godt.

Læs mere om erfaringerne med cykelordningen og hvordan man starter projektet op

Sidst opdateret 04/05 2016