Ferie

Fire af projekterne i 2015 har handlet om at komme på ferie, og give borgerne en anderledes ferieoplevelse. Erfaringerne viser, at borgerne nyder at være sammen med andre og få nye sanseindtryk, end de er vant til.

Projekterne fortæller, at deres erfaringer viser, at det har været vigtigt, at:

  • De borgere, der er i stand til det, og evt. pårørende, har mulighed for at byde ind med oplevelser, de gerne vil ud til. Således at den gruppe borgere, der tager af sted, har fælles interesse.
  • Indretningen af feriemålet er tilpasset målgruppen. En gruppe borgere med et meget lavt kognitivt og fysisk funktionsniveau har for eksempel brug for, at feriestedet er specielt indrettet til borgere med multihandicap, både for at borgerne får så god en oplevelse af ferien som muligt, og for at opgaven ikke skal blive uoverkommelig for personalet.
  • Prioritere ressourcerne og sørge for at bruge medarbejdernes kompetencer rigtigt, så der er nogle der kan koncentrere sig om borgeren, og andre der har styr på de praktiske ting, der skaber de gode rammer (f.eks. køkkenpersonale).
  • Der bliver afholdt arrangementer for de pårørende både før (info-møde) og efter (f.eks. med fremvisning af billeder), så de kan blive orienteret om projektet og gerne så vidt som muligt forberede feriegæsterne på, hvad der skal ske.
  • Der skal afsættes god tid til planlægning, logistik og information til borgere og pårørende.

Det er erfaringen fra flere af ferie- og oplevelsesprojekterne, at borgerne profiterede af at være sammen med andre borgere med handicap, personale og andre, som de ikke kendte i forvejen. Det har betydet, at man flere steder arbejder videre med at understøtte de nye relationer til hinanden.

Det har også været tydeligt, selv i grupper af borgere med komplekse kommunikationsbehov, at de mange nye sanseindtryk og oplevelser har gjort, at borgernes humør er steget. Personalet har set en øget lyst hos borgerne til at deltage aktivt, og de, der har været i stand til det, har selv budt ind med forslag til oplevelser og ture.

Sidst opdateret 07/11 2016