Det almindelige liv

Når lokalsamfundet og borgerne lærer hinanden bedre at kende viser erfaringerne fra flere projekter, at borgerne i stigende grad deltager i det lokale foreningsliv, de rører sig mere, og de tilegner sig nye sociale og praktiske kompetencer.

Deltagelse i det almindelige liv kræver ofte, at man allierer sig med fritids- og kulturlivet blandt andre via foreninger i lokalområdet. Det er i den forbindelse vigtigt, at foreningerne bliver engagerede, og kan se, at de kan gøre en forskel, og også selv lærer noget nyt, for eksempel om at formidle kunst- og kulturoplevelser eller bringe idræt ud til forskellige befolkningsgrupper.

Derudover er det vigtigt, at:

  • der skal være en tovholder blandt medarbejderne og stor ledelsesmæssig bevågenhed på bostedet
  • der skal findes en ildsjæl i lokalsamfundet, der kender ”alle” og vil være med til at drive projektet
  • alliere sig med andre, f.eks. andre forvaltninger i kommunen og/eller centrale organisationer, og have en fast kontaktperson hos alliancepartneren. På den måde kan man have en arbejdende projektgruppe, der tilsammen har kendskab til både de lokale foreninger og til målgruppens interesser og behov.
Sidst opdateret 04/05 2016