Projekt Nye vejes erfaring med brug af frivillige

Erfaringerne fra projekter med involvering af frivillige viser, at det er et stort arbejde at involvere frivillige, men når det lykkes, er det noget bostederne ønsker at fortsætte med.

Det indledende arbejde med at involvere frivillige kan virke stort, især hvis det er første gang, man arbejder med frivillige. Man skal være opmærksom på, at de frivilliges involvering også skal passe ind i deres eget liv i øvrigt, og at man ikke på samme måde kan forlange fremmøde som med ansat personale. 

En indsats med frivillige kræver god planlægning og en koordinator

Frivilligindsatsen skal planlægges nøje, og der skal være fokus på oplæring og information. Flere har erfaret, at det er vigtigt at udnævne en frivillig-koordinator, der bruger noget af sin arbejdstid på opgaven.

Til gengæld bidrager de frivillige til projekterne med gejst, motivation og kendskab til andre områder end personalet. Fx er det vigtigt at alliere sig med rigtige trænere, hvis man gerne vil tilrettelægge sportsaktiviteter for mennesker med udviklingshæmning.

Det kan være svært at rekruttere frivillige 

Et af projekterne har oplevet, at det på trods af annoncering ikke har været muligt at rekruttere nok frivillige, til at kunne samle den ønskede gruppe. 

Alle de projekter, der har gjort brug af frivillige, ønsker at fortsætte og gerne udvide brug af frivillige fremover. Det ene projekt, hvor frivillig-delen ikke lykkedes, besluttede på trods heraf at fortsætte bestræbelserne på at tilknytte frivillige til området.

Sidst opdateret 19/07 2017