Erfaringer

I 2015 fik 11 projekter tilsagn om deltagelse. For alle projekterne gælder det, at de med forskellige aktiviteter har ønsket at give voksne med svære handicap nye muligheder for aktiviteter, der ligger ud over dem, som bo- og dagtilbuddene har kunnet tilbyde.

De 11 projekter, der fik tilsagn i 2015 fordeler sig over hele landet, og også af den årsag, har der været mange forskellige aktiviteter i gang. Samtidig har det været tydeligt, at projekterne har fokuseret på en af følgende tre ting:

I nogle af projekterne har fokus overlappet hinanden – for eksempel ved at inddrage frivillige i forhold til at komme på ferie og/eller deltage i det ”almindelige” liv i det omgivende samfund. Når man som bosted starter et nyt projekt op, er det dog ofte erfaringer i disse tre kategorier, der efterspørges.


Resultater

Generelt har tilbagemeldingerne fra alle, der direkte eller indirekte har deltaget i projekterne i 2015 været positive. Dog har der været ét projekt, hvor det ikke lykkedes at finde nok frivillige til at gennemføre projektet.

Borgerne har givet til kende, at det har været spændende og sjovt med nye (sanse)oplevelser. Der er også mange, der tydeligt har nydt nærværet og den særlige opmærksomhed som de har fået i løbet af projektet. De borgere, der har et sprog har efterfølgende efterspurgt lignende aktiviteter.

En del af opdraget i projektet er, at der skal lægges vægt på selvbestemmelse og indflydelse for borgerne. De borgere, der har været i stand til det, har flere steder budt ind med forslag til oplevelser, ture og rekruttering af frivillige. I forbindelse med mange af aktiviteterne har flere borgere oplevet, at de har lært nye sociale og praktiske kompetencer, som har gjort dem bedre i stand til at være med til at træffe fremadrettede beslutninger om hvilke aktiviteter, de gerne vil deltage i.

Flere peger dog også på, at de projektdeltagere, der har svært nedsat funktionsevne, sjældent vil kunne give udtryk for, om de kan genkende en aktivitet. Samtidig har de svært ved at udtrykke hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i, selvom de har stiftet bekendtskab med flere forskellige i løbet af projektperioden.
Personalet synes i flere tilfælde at have lært borgerne bedre at kende, og flere har fået nye kollegiale relationer. Personalet er ofte blevet inspireret til at gøre ting anderledes, og overfører erfaringerne til hverdagen efter endt projekt.

Personalet giver i det hele taget meget positive tilbagemeldinger, og de har også syntes, at det har givet større arbejdsglæde. Mange har desuden fået blik for, at det godt kan lade sig gøre at komme ud til flere arrangementer med beboerne, når der fra botilbuddets og forvaltningens side bliver gjort plads til, at ledere og medarbejdere tænker kreativt og samarbejder på tværs.

Der har også været positive tilbagemeldinger fra de pårørende. I nogle tilfælde har nogle af de pårørende mødt projektet med skepsis, men har efter informationsmøder og opfølgende møder været meget glade og positive over for en gentagelse af aktiviteten.

Sidst opdateret 19/05 2016