Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker som lever med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet.

Projektperiode:

2012 - 2017

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er voksne med en fremskreden kræftsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelser.

Baggrund for projektet:

Kræftsygdomme medfører ofte nedsat funktion, som kan påvirke evnen til at udføre hverdagens nødvendige og ønskede aktiviteter. Derfor har indsatser, der støtter mennesker med kræft i at udføre hverdagens aktiviteter og leve en tryg og sikker hverdag, stor betydning. I den palliative indsats mangler der fokus på disse aktiviteter, ligesom forskning på området er yderst begrænset.

Formål:

Formålet er at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker som lever med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet.

Dokumentation og evaluering:

Den udviklede indsats ”Bedre hverdag med kræft” evalueres med en randomiseret, kontrolleret undersøgelse.

Samarbejdsparter:

Syddansk Universitet, Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi (FiA). Projektdeltagerne inkluderes fra universitetshospitalerne i Aarhus og Odense.

Finansiering:

Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden

Mere information:

Læs mere om projektet Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem.

Kontakt:

Åse Brandt
+45 4174 0019
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 23/06 2016