Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Vidensopsamling om børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd

Vidensopsamling om børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd

I 2020 udarbejder Socialstyrelsen en vidensopsamling om børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Formålet med vidensopsamlingen er at følge op på erfaringerne med udredning og behandling af målgruppen.

Projektperiode:

2020 - 2020

Målgruppe:

Børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd, som har modtaget udredning og/eller behandling på et af de fire landsdækkende behandlingssteder (Projekt SEBA i Aalborg, RådgivningsCentret i Aarhus og JanusCentret i København og Odense).

Baggrund for projektet:

Med overgrebspakken afsatte partierne bag satspuljen i alt 24,5 mio. kr. i årene 2013-16 og derefter 7 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen over for børn, der krænker andre børn seksuelt. I 2020 er der af de varige midler afsat 0,9 mio. kr. til en vidensopsamling om indsatsen og målgruppen.

Formål:

Formålet med vidensopsamlingen er at følge op på erfaringerne med indsatsen for børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Vidensopsamlingen skal blandt andet tilvejebringe viden om de økonomiske konsekvenser ved en specialiseret indsats og undersøge, hvilken indvirkning indsatsen har på målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Vidensopsamlingen vil foreligge som en skriftlig rapport, der forventes offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside i slutningen af 2020.

Finansiering:

0.9 mio. er givet til ”Socialstyrelsens vidensopsamling om målgruppen og den specialiserede indsats” (finansloven § 15.26.57.30).

Mere information:

Hvis du ønsker mere viden om målgruppen eller vil finde kontaktoplysninger på behandlingsstederne, kan du læse mere her.

Kontakt:

Sidsel Rosenberg Bak
91 37 02 98
Fuldmægtig
Sidst opdateret 13/07 2020