Forside > Projekter og initiativer > Børn > Unge mødre > Unge mødre bryder grænser i Fredericia

Unge mødre bryder grænser i Fredericia

Her kan du læse om metodeudviklingsprojektet 'Unge mødre bryder grænser i Fredericia'

Projektformål

Formålet med "Unge mødre bryder grænser i Fredericia" er overordnet at afhjælpe de eventuelle negative konsekvenser af tidligt forældreskab for den enkelte familie med en tidlig og forebyggende indsats. Målene er konkret at styrke de unge forældre på følgende områder:

  • At støtte unge mødre, så de efter et forløb i projektet er rustet til at klare sig på linje med andre jævnaldrende og andre mødre.
  • At håndtere rollen som mor, herunder; 
  1. Yde omsorg
  2. Organisere praktiske gøremål
  3. Læse og forstå barnets signaler
  4. Prioritere barnets behov over egne
  • Medvirke til at de unge får bedre sociale netværk
  • Øget trivsel (øget selvtillid via fokus på fritid, samliv og personlig udvikling)
  • Deltagerne kommer i beskæftigelse eller påbegynder uddannelse

Projektets teori

Den overordnede teori for projektet "Unge mødre bryder grænser i Fredericia" er, at ved at tilbyde grundig erhvervs- og uddannelsesvejledning i kombination med en intensiv social og sundhedsfaglig indsats, kan der sikres en hurtig udredning og tidlig indsats i forhold til den enkelte unges problemstillinger. Det er forventningen, at der ved et tæt samarbejde mellem sundhedsplejen, UU-vejlederne og jobcenteret kan sikres en sammenhængende og kontinuerlig indsats overfor de unge mødre.

Projektaktiviteter

De aktiviteter der tilbydes i projektet spænder fra erhvervs- og uddannelsesvejledning over mødregrupper til individuelle samtaleforløb. Aktiviteterne skal give de unge mødre viden om forældreskab, egne evner, ønsker og kompetencer, faglig viden, almen viden og viden om relevante tilbud.

Forløbene i projektet skal ligeledes styrke den unge mors evne til at strukturere og organisere praktiske gøremål, konflikthåndtering, tage ansvar for eget liv og træffe kvalificerede valg. Derudover er hensigten at give de unge mødre tillid til "systemet", en oplevelse af anerkendelse og af at blive set, et netværk, bedre personlige og sociale ressourcer og kompetencer og endelig et øget selvværd og selvtillid, der giver en generelt øget trivsel. Projektet skal være et sted, hvor de unge mødre kan møde andre, som er i samme situation.

Tilgang til målgruppen

Tilgangen til målgruppen bygger på relationsarbejde mellem projektmedarbejderne og de unge mødre. I forlængelse heraf er det væsentligt, at projektet har lokaler på familiecentret, som er et sted flere af de unge mødre tidligere har haft kontakt til. Erfaringen i projektteamet er at dette medvirker til at afdramatisere det at deltage i projektet. En medvirkende årsag kan være, at mange af de unge mødre har været i huset før, fordi unge-rådgivningen ligger samme sted og at de derfor føler sig trygge ved det. Der har i mange år eksisteret et tilbud til unge mødre i Fredericia, som i dag har et godt ry blandt de unge mødre. Derfor kommer såvel sårbare som mere ressourcestærke unge mødre for at få hjælp. Uanset hvilke ressourcer en ung mor har, så er det en sårbar situation hun står i, når hun skal have et barn og i gang med en uddannelse.

Sidst opdateret 23/04 2015