Forside > Projekter og initiativer > Børn > Unge mødre > Ung mor - i uddannelse eller job i Lolland Kommune

Ung mor - i uddannelse eller job i Lolland Kommune

Her kan du læse om Lolland Kommunes projekt "Ung mor - i uddannelse eller job".

Formål med projektet

  • At udvikle en helhedsorienteret og koordineret indsats, der forbedrer de sårbare unge mødres uddannelsesmæssige kompetencer samt sociale og personlige ressourcer.
  • At forbedre livskvaliteten for de sårbare unge mødre og deres børn, således at de opnår samme muligheder for sig selv og deres børn som andre mødre - på trods af de problemstillinger, der kendetegner målgruppen i Lolland Kommune.

Projektet "Ung mor – i uddannelse eller job" skal konkret bidrage til at de unge mødre får;

  • Bedre livskvalitet
  • Forbedret deres sociale og personlige ressourcer
  • Forbedret deres uddannelses og beskæftigelseskompetencer

Formålet er endvidere at udvikle og afprøve metoder til at fremme koordination og samarbejde på tværs af offentlige myndigheder/faglige institutioner og private samt frivillige aktører i de situationer eller overgange, hvor dette samarbejde giver en mergevinst for den unge mor.

Projektets to spor

Projektet er tilrettelagt ud fra et design med to spor; spor A og spor B. Sporene tænkes generelt ikke som forskellige, men som supplerende spor.

Spor A er et gennemgående spor af længere varighed. Sporet består af en sammenhængende og koordineret indsats i den fulde projektperiode (ca. 4 år) for unge mødre, der følger dem gennem faserne 1-3:

  • Graviditet
  • Barselsperioden
  • Perioden efter barsel

Spor A er rettet mod unge, sårbare gravide mødre op til-25 (-29) år på kontanthjælp oftest – men i princippet alle typer af forsørgelse. Tilbudsviftens metoder udvælges så de er relevante i forhold til ovenstående faser 1-3.

Spor B består af en tilbudsvifte af individuelle og gruppeforløb af kort(ere) varighed. Tilbuddene i viften støtter op om individuelle behov hos målgruppen, som ikke følger spor A eller kan anvendes som supplement til spor A. Særligt for de som ikke kan indgå i hovedtilbuddet A, eller er i en særlig situation som betyder at de ikke direkte matcher optagskriterier. Dette kunne eksempelvis være tilflyttere med børn over den almindelige "optagelsesalder".

Sidst opdateret 23/04 2015