Forside > Projekter og initiativer > Børn > Unge mødre > Skovpark Kollegiet i Aalborg Kommune

Skovpark Kollegiet i Aalborg Kommune

Her kan du læse om Aalborg Kommunes kollegieprojekt.

Formål med projektet

Aalborg Kommune vil etablere 10 almene kollegieboliger til unge, enlige, sårbare gravide og spædbarnsmødre. Formålet med Kollegiet er overordnet at tilbyde de unge, enlige, sårbare gravide og spædbørnsmødre stabile boligforhold og et netværk, der gør det muligt for dem at kombinere forældrerollen med et ungdoms- og studieliv, så de på kort sigt formår både at gennemføre en uddannelse og drage omsorg for deres barn/børn og på lang sigt får fast og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kollegiet vil konkret støtte de unge mødre på følgende områder:

  • Tilbyde dem et ordentligt sted at bo til en overkommelig pris.
  • Tilbyde dem rammer og vejledning, der gør det muligt for dem at udvikle deres identitet som både ung, mor og studerende.
  • Muligheder for at skabe sociale fællesskaber, idet den unge gravide/moderen er omgivet af andre i samme situation, der kan inspirere og aflaste dem i hverdagen.
  • Støtte til at udvikle en tryg relation til sit ventede eller spæde barn.
  • Realistisk plan for, hvad der skal til, for at den unge gravide/mor kan påbegynde og/eller gennemføre en uddannelse.

Aalborg Kommune ønsker med kollegiet at skabe et ikke-stigmatiserede tilbud, hvor det er de uddannelsesfremmende aktiviteter, der fokuseres på, og ikke det at den unge mor kan karakteriseres som sårbar.

Aktiviteter og tilbud

De konkrete aktiviteter på kollegiet mangler fortsat at blive fastlagt. Men udover et tilbud om bolig, hvor den gravide/unge mor kan bo med sit kommende eller spæde barn, vil den unge gravide/mor blive tilbudt en helhedsorienteret indsats, hvor det bliver muligt at kombinere mange af kommunens tilbud alt efter den enkeltes individuelle behov. Der vil således forventeligt blive indgået samarbejdsaftaler med fx socialrådgivere, Sundhedsplejersken, Jobcentre, UU-vejledning, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner/dagplejere.

Sidst opdateret 23/04 2015