Forside > Projekter og initiativer > Børn > Unge mødre > Ryhave Kollegiet i Aarhus Kommune

Ryhave Kollegiet i Aarhus Kommune

Her kan du læse om Ryhave Kollegiet i Aarhus, der er et helhedsorienteret tilbud for unge og sårbare mødre.

Ryhave Kollegiet

Aarhus Kommune har etableret et midlertidigt kollegium for unge sårbare mødre i en række ungdomslejligheder i Aarhus V. Kollegiet vil have til huse dér, indtil en permanent, ny kollegiebygning er klar til indflytning i december 2014. Det midlertidige kollegium ligger få meter fra den grund, hvor det endelig kollegium skal bygges, så de unge mødres børn vil fx kunne blive ved med at være tilknyttet samme dagtilbud, når placeringen ændres.

På det midlertidige kollegium har beboerne adgang til et trivselshus, et fælleslokale i kælderen og en lejlighed til fælles aktiviteter. Derudover anvender personalet en lejlighed som kontor.

Der bor på nuværende tidspunkt 11 unge mødre på kollegiet. På det endelig kollegium vil der være plads til 12 mødre. Der vil i det endelige byggeri blive opført et serviceareal i stueetagen til brug for beboerne.

I projektet er ansat en daglig leder, en HK-medarbejder, en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver – alle med 37,5 arbejdstimer om ugen.

Med kollegieprojektet ønsker Socialforvaltningen i Aarhus Kommune at give støtte til unge, enlige, sårbare gravide og spædbørnsmødre i deres hverdag, så der frigøres ressourcer hos dem til at fokusere på at gennemføre en uddannelse og drage omsorg for sit barn.

Aarhus Kommune skriver, at målgruppens sårbarhed, for at målgruppen kan gennemføre en uddannelse, kræver en helhedsorienteret indsats, hvor rådgivning, behandling og støtte tilbydes samlet med fokus på både praktiske, basale, sociale, personlige og uddannelsesmæssige behov.

Aarhus Kommune ønsker at give denne indsats i et samlet tilbud om støtte og rådgivning tilknyttet et kollegium, hvor de unge enlige, sårbare mødre/gravide kan bo med deres børn. Tilbuddet tilrettelægges ud fra mødrenes individuelle behov.

Konkret tilbyder projektet:

  • Et trygt sted at bo til en overkommelig pris.
  • Mulighed for at skabe netværk i og udenfor nærmiljøet.
  • Tilbud om støtte og evt. behandling, der sikrer at den unge gravide/mor udvikler en relation til sit ventede eller spæde barn. Perspektivet er, at barnet udvikler en tryg tilknytning, og at den unge mor binder sig til sit barn og opnår en identitet som forælder.
  • I samarbejde med den unge gravide/mor at udarbejde en realistisk plan for fremtiden med en beskrivelse af, hvordan tidsplanen, tidsmæssigt og med præcise delmål, kan gennemføres.
  • Vejledning og støtte til den gravide eller nybagte mors sociale og personlige behov.

Med dette helhedsorienterede tilbud, varetages de unge mødres/gravides mest påtrængende, basale tryghedsbehov (et sted at bo og stabil økonomi), samtidig med, at hun får støtte til gennemførelse af uddannelse og rådgivning samt evt. behandling i forbindelse med personlige og sociale behov og i forhold til barnet. Således er betingelserne skabt for, at den unge mor/gravide får mod og kræfter til at fokusere på sin fremtid og hermed uddannelse. Perspektivet på længere sigt er at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sidst opdateret 23/04 2015