Forside > Projekter og initiativer > Børn > Unge mødre > Forældrehuset i Vesthimmerlands Kommune

Forældrehuset i Vesthimmerlands Kommune

Her kan du læse om projektet 'Forældrehuset' i Vesthimmerlands Kommune.

Formål med projektet

Formålet med Forældrehuset er overordnet at afhjælpe de eventuelle negative konsekvenser af tidligt forældreskab for den enkelte familie med en tidlig og forebyggende indsats. Målene er konkret at styrke de unge forældre på følgende områder:

  • Forældrekompetence, så de unge mødre er i stand til at etablere en god relation til barnet og varetage barnets behov.
  • Udvikle og fastholde positive netværk, så de unge mødre undgår eller overvinder social isolation og stigmatisering.
  • Udvikle og fastholde evne og vilje til at komme i gang med eller fastholde uddannelse og job, så de unge mødre på sigt kan blive varigt selvforsørgende.

Teorien bag projektet

Den overordnede teori for Forældrehuset er, at ved at tilbyde grundig erhvervs- og uddannelsesvejledning i kombination med en intensiv social og sundhedsfaglig indsats, kan der sikres en hurtig udredning og tidlig indsats i forhold til den enkelte unges problemstillinger. Det er forventningen, at der ved et tæt samarbejde mellem sundhedsplejen, familieafdelingen og jobcenteret kan sikres en sammenhængende og kontinuerlig indsats overfor de unge forældre.

Aktiviteter og forløb

De aktiviteter, der tilbydes i Forældrehuset, spænder fra erhvervs- og uddannelsesvejledning over "barn i fokus-grupper" til individuelle samtaleforløb. Aktiviteterne skal give de unge viden både om uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, børns udvikling og relationen mellem mor og barn.

Forløbene i Forældrehuset skal ligeledes styrke den unges personlige udvikling, skabe vilje til udvikling, afklare evner og kompetencer ift. job/uddannelse og give almen dannelse. Huset skal være et sted, hvor de unge mødre kan møde andre, som er i samme situation. Der skal gerne være nogle unge mødre, som er velfungerende, og som kan være gode rollemodeller. Det forventes, at dette vil styrke de unges forældrekompetencer, skabe tilknytning til uddannelsesinstitutioner eller arbejdsmarkedet og skabe grobund for positive netværk.

Tilgang til målgruppen

Tilgangen til målgruppen bygger på en åben og anerkendende tilgang og et ønske om at etablere et ikke-stigmatiserede tilbud. Nogle af de primære antagelser bag Forældrehusets virke er, at Forældrehuset kan etablere en tillidsfuld relation til de gravide/mødre, idet;

myndighedsafgørelser ikke er del af Forældrehuset.
huset placeres fysisk ét sted, som ikke er i umiddelbar tilknytning til den kommunale forvaltning.
der indgår frivillige medarbejdere i huset – det er en udbredt antagelse, at frivillige medarbejdere på det sociale område har gode forudsætninger for at etablere tillidsfulde relationer til borgerne.

Sidst opdateret 23/04 2015