Familiens Hus i Esbjerg og Høje-Taastrup Kommuner

Her kan du læse om Familiens Hus, der er oprettet i Esbjerg og Høje-Taastrup Kommune som et partnerskab med Mødrehjælpen.

Familiens Hus er et ambulant tilbud til unge mødre op til 25 år, der fungerer som en samlet indgang til relevant hjælp og støtte. Familiens Hus er etableret i Esbjerg og Høje Taastrup Kommune og fungerer i begge kommuner som et partnerskab med Mødrehjælpen.

Indsatsen er helhedsorienteret og omfatter både forebyggende aktiviteter og konkret hjælp og støtte til de mødre, der har et særligt behov. Indsatsen er individuel og målrettet den enkelte mors samlede livssituation. Huset samler kommunale og frivillige indsatser og tilbud overfor målgruppen på sundhedsområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet under et tag.

Formålet er at forbedre målgruppens uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens samt øge deres forældrekompetencer og styrke deres netværk.

Partnerskab mellem kommune og Mødrehjælpen

Familiens Hus organiseres og drives som et partnerskab mellem en kommune og en professionel frivillig organisation. Esbjerg og Høje Taastrup Kommune har således indgået et partnerskab med Mødrehjælpen. Partnerskabet danner rammen for projektets kerneprincipper, aktiviteter og organisering. Partnerskabsmodellen skal skabe en ny samarbejdsstruktur mellem kommunen og den frivillige forening om en fælles helhedsorienteret indsats over for unge mødre.

Kommunen og Mødrehjælpen har i fællesskab tilrettelagt en helhedsorienteret indsats, der trækker på den viden, den erfaring og de ressourcer henholdsvis kommunen og Mødrehjælpen har. Husets medarbejdere indgår i et team, der i fællesskab udfører husets aktiviteter. Udover husets medarbejderteam indgår en række frivilligt organiserede aktiviteter, hvor frivillige og frivillige foreninger i lokalområdet kan indgå i huset som en ressource og et supplement til den indsats, husets medarbejdere udfører.

Huset skal fungere som bindeled mellem den unge mor og relevante kommunale myndighedspersoner og have en koordinerende funktion i forhold til brugernes eventuelle myndighedssager samt introducere den unge mor til relevante aktører og ressourcer udenfor huset, f.eks. uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, biblioteker, daginstitutioner og lokalsamfundet.

Modelprojekt

Familiens Hus er et modelprojekt. For at få den fulde effekt af modellen samt, at effekten af modellen bliver målbar, implementeres og afprøves modellen på samme måde i de to kommuner. Modellen indeholder derfor en særlig organisations- og implementeringsguide.

Effektmåling

Rockwool Fondens Forskningsenhed gennemfører en samlet effektmåling af projektet. Der er ikke tidligere gennemført en forskningsbaseret effektmåling af et initiativ som Familiens Hus, så målingen vil bidrage med meget værdifuld viden om, hvilken betydning en indsats tilrettelagt efter forskrifterne i Familiens Hus har for unge mødre. Resultaterne af effektmålingen offenliggøres ultimo 2015.

Sidst opdateret 23/04 2015