Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i Grønland

Understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i Grønland

Projektet er en del af det samlede satspuljeinitiativ ”Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland”. Formålet med projektet er at bidrage til at styrke og understøtte det grønlandske selvstyre i deres opgave med at håndtere udfordringer på det udsatte børne- og ungeområde.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe er udsatte børn og unge i Grønland. Den primære målgruppe for initiativet er det grønlandske selvstyre, de medarbejdere og ledere, som arbejder i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i det grønlandske selvstyre, samt medarbejdere og ledere i grønlandske kommuner, på familiecentre samt døgninstitutioner.

Baggrund for projektet:

Projektet er en del af det samlede satspuljeinitiativ ”Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland”. Formålet med projektet er at bidrage til at styrke og understøtte det grønlandske selvstyre i deres opgave med at håndtere udfordringer på det udsatte børne- og ungeområde.

Formål:

Det forventes, at projektets socialfaglige, juridiske og implementeringsfaglige bistand kan bidrage til at styrke og understøtte det grønlandske selvstyre i deres opgave med at håndtere udfordringerne på det udsatte børne- og ungeområde. Kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og i de kommunale indsatser, herunder i familiecentrene og på døgninstitutioner, forventes at blive styrket til gavn for udsatte børn og unge generelt. Det forventes også, at der sker opkvalificering af medarbejdere. Der er indledningsvist foretaget en analyse af de tre fokusområder i projektet; sagsbehandlingsområdet, familiecenterområdet samt døgninstitutionsområdet. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i en løsningsfokuseret tilgang, som har betydet, at der i dataindsamlingen er blevet fokuseret målrettet på at få beskrevet det, der fungerer i praksis samt forudsætningerne herfor. Tilgangen har været at drage læring fra succeshistorier og gode eksempler, med henblik på eventuel udbredelse og videreudvikling. Analysen har resulteret i en række anbefalinger. Analysen danner baggrund for en udviklings- og implementeringsfase, der løber til og med 2020. Det er Selvstyret, der prioriterer anbefalingerne og beslutter, hvilke initiativer der skal arbejdes videre med, og hvornår det skal ske.

Dokumentation og evaluering:

Der foretages ikke en evaluering af initiativet, men i hele projektperioden gives der tilbagemeldinger til styregruppen (med repræsentanter fra det grønlandske selvstyre) om status på aktiviteterne.

Finansiering:

Der er bevilget 10,0 mio. til projektet i perioden 2017-2020.

Mere information:

Analyserapporten findes på dansk og grønlandsk nedenfor

Analyserapporten på dansk 

Analyserapporten på grønlandsk

Kontakt:

Maria Winther Pedersen
+45 91 37 02 80
Kontor for Socialtilsyn og National Koordination
Sidst opdateret 07/09 2020