Forside > Projekter og initiativer > Børn > Udviklingsprogrammet - fremtidens dagtilbud

Udviklingsprogrammet - Fremtidens Dagtilbud

Udviklingsprogrammet - Fremtidens Dagtilbud er overgået til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Projektperiode:

2013 - 2017

Målgruppe:

Målgruppen for udviklingsprogrammet er; 0-2 årige og 3-5 årige børn i dagpleje og daginstitutioner. Forældre til børn i dagpleje og daginstitutioner. Det pædagogiske personale og ledere i daginstitutioner og dagpleje.

Baggrund for projektet:

Udviklingsprogrammet handler om at kvalificere og forandre den pædagogiske praksis. Forandringsteorien er, at en kvalificeret pædagogisk praksis vil føre til udviklingsprogrammets mål om, at alle 0-5 årige børn i daginstitutioner og dagpleje skal trives og lære, så meget de kan. Med kvalificering af praksis forstås f.eks., at det pædagogiske personale bl.a. skal understøttes i at arbejde mere vidensbaseret, ligesom de skal have viden og redskaber, så de kan håndtere de udfordringer, som forskning og undersøgelser peger på, der er til stede i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale skal også have bredere viden om de mange forskellige aspekter, som ligger i de seks temaer i de pædagogiske læreplaner.

Formål:

Formålet med projektet er at få viden om, hvordan man understøtter børns læring og udvikling gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og et systematisk forældresamarbejde, hvor dagtilbuddets ledelse er drivkraft. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 9.000 børn i alderen 0- 6 år. Udviklingsprogrammet omfatter alle dagtilbud for børn i alderen 0-6 år og omfatter således både dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Udviklingsprogrammet afprøves frem til og med 2016. Den kommunale forvaltning vil sammen med ca. 12 dagtilbud (inkl. dagplejen) fra hver kommune være involveret i projektet i hele projektperioden. I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: Målrettet og videnbaseret praksis, Pædagogisk didaktik, Forældreinvolvering, It og digitale læreprocesser, Kompetenceudvikling og Ledelse.

Dokumentation og evaluering:

Som en del af programmet gennemføres et effektstudie af udviklingsprogrammet, hvor dagtilbuddene efter lodtrækning inddeles i seks grupper, der skal afprøve interventionsmodellens forskellige komponenter i forskellig rækkefølge med henblik på at vurdere, hvad der giver den mest positive effekt for børnene.

Kontakt:

Holger Kristoffersen
50 81 09 57
Sidst opdateret 28/04 2016