Forside > Projekter og initiativer > Børn > Tidlig opsporing af mistrivsel blandt 0-6-årige > Rådgivning om opsporing af mistrivsel hos småbørn

Rådgivning om opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel hos børn i sundhedspleje og dagtilbud. I årene 2018-2021 tilbyder Socialstyrelsen rådgivningsforløb til i alt syv kommuner.

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb om opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn, der er i alderen 0-6 år og er i dagtilbud og sundhedspleje.

Formålet med rådgivningen er at understøtte, at fagpersoner reagerer sikkert og rettidigt på bekymringer om børn, som er i (begyndende) mistrivsel eller i risiko for overgreb. Rådgivningen har fokus på, hvordan den faglige ledelse i sundhedspleje og dagtilbud kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel. Et vigtigt element i rådgivningen er, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem almen- og socialområdet, når der er bekymring for et barn, herunder samarbejdet om underretninger.

Ansøgning om rådgivningsforløb

Foruden de to rådgivningsforløb, som Socialstyrelsen udbyder med opstart i januar 2020, forventer Socialstyrelsen at udbyde to rådgivningsforløb med opstart i 2021. Mulighed for at søge om rådgivningsforløb annonceres her på hjemmesiden og via Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Udbytte af forløbet

Rådgivningen tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og nuværende praksis. Forløbet vil bestå af minianalyse, faglige udviklingsaktiviteter, opfølgning og anbefalinger til det videre arbejde. Som led i forløbet inddrages bl.a. samarbejdet med forældre og øvrige aktører fra fx myndighedsområdet og PPR. Kommunerne kan via rådgivningen få:

  • Øget indsigt i egen praksis vedr. tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn.
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke tidlig opsporing i sundhedspleje og dagtilbud.
  • Fokus på, hvordan faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud kan understøtte en god faglig praksis på området.
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder underretninger og tværfagligt samarbejde vedr. tidlig opsporing i sundhedspleje og dagtilbud.

Praktiske oplysninger

Det samlede rådgivningsforløb vil bestå af fire rådgivningsdage over en periode på seks til tolv måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Fristen for at søge rådgivningsforløb med opstart i januar 2020 er overskredet, men ved udbud af to nye rådgivningsforløb med opstart i 2021 annonceres det her på hjemmesiden og via Socialstyrelsens nyhedsbrev. 

Sidst opdateret 28/10 2019