Forside > Projekter og initiativer > Børn > Tidlig indsats - Livslang effekt

Tidlig indsats - Livslang effekt

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Målgruppe er børn og unge i en udsat position i alderen 0-18 år, dog med særlig fokus på de små børn i alderen 0-6 år.

Baggrund for projektet:

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet skal styrke den tidlige og målrettede indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Det faglige fokus i forebyggelsespakken tager afsæt i regeringsgrundlaget fra 2011, hvor det fremgår at ”Alle skal have reelt lige muligheder uanset hvilken familie, de kommer fra". En række undersøgelser peger på, at der er store menneskelige, faglige og økonomiske gevinster ved at investere i forebyggelse og dermed fastholde flere børn inden for det normale systems rammer.

Formål:

En tidlig indsats for et udsat barn kan give livslang effekt. Både for barnet selv og for samfundet som helhed. Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser, og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring. Initiativet indeholder en række selvstændige indsatser, som kommunerne kan søge om støtte til at afprøve eller implementere. Herudover vil Socialstyrelsen indgå i et partnerskab med en række kommuner, om at udvikle fremtidens indsats for udsatte børn og unge, gennem en helhedsorienteret omlægning og nytænkning af indsatsen. Initiativet indeholder også en pulje, som de frivillige organisationer kan søge til at fremme forebyggende indsatser over for børn og unge og styrke organisationernes strategiske samarbejde med kommunerne.

Dokumentation og evaluering:

Tidlig Indsats – Livslang effekt skaber viden, der gør det muligt at investere klogt i indsatser til udsatte børn og unge med gode resultater. Det kræver grundig viden omkring implementering, effekt og økonomi. Der er igangsat en række evalueringer af indsatserne i initiativet, som har til formål at skabe viden om implementering, effekt og økonomi, så kommunerne fremover kan udvælge og iværksætte den bedst mulige og mest omkostningseffektive indsats for borgerne.

Kontakt:

Sissel Garval
41 93 25 18
Kontoret for Børn & Familie
Sidst opdateret 02/04 2019