Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Styrket match af barn og anbringelsessted

Styrket match af barn og anbringelsessted

Socialstyrelsen vil i samarbejde med 4-5 kommuner de kommende år udvikle en model, der kan understøtte kommunernes arbejde med at foretage det rette match mellem et barn og et anbringelsessted. Inddragelse af både barn og forældre vil udgøre et helt centralt element i modellen, der udvikles under Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet.

Projektperiode:

2021 - 2024

Målgruppe:

Målgruppen er børn og unge under 18 år, der skal anbringes uden for hjemmet.

Baggrund for projektet:

Når et barn anbringes uden for hjemmet, er hensigten bl.a. at skabe stabilitet i barnets liv og sikre den rette støtte og dermed danne grundlag for, at barnet får mulighed for at udvikle sig på samme vis som andre børn. Flere undersøgelser fremhæver vigtigheden af matchningsprocessen for det videre anbringelsesforløb. Det rette match mellem et barn og et anbringelsessted udgør det første grundlag for den gode anbringelse og er med til at sikre stabilitet for barnet og forebygge sammenbrud. Dog er der begrænset viden om matchning, ligesom der mangler vidensbaserede og systematiske metoder og redskaber til at sikre det gode match og fremme inddragelse af barnet og dets forældre i matchningsprocessen.

Formål:

Der skal udvikles en model, som kan understøtte kommunernes arbejde med at finde det rette anbringelsessted til det konkrete barn eller ung. Et afgørende element i modellen vil være inddragelse af såvel barn som forældre. Målet på sigt er, at børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, oplever et stabilt anbringelsesforløb, og at der sker færre sammenbrud i anbringelser. Socialstyrelsen har i foråret 2021 gennemført en vidensafdækning, der har haft fokus på at afdække aktuelt bedste viden om og praksiserfaringer med matchning af barn og anbringelsessted. Med afsæt heri har Socialstyrelsen beskrevet en foreløbig model for et styrket match, der skal implementeres og videreudvikles i samarbejde med 4-5 kommuner i peioden januar 2022 til december 2024. I den forbindelse har Socialstyrelsen udmeldt en ansøgningspulje på 10 mio. kr., som kommuner kan søge. Ansøgningsfristen er d. 19. oktober 2021.

Dokumentation og evaluering:

Udviklingsarbejdet i kommunerne vil blive evalueret løbende. Formålet med evalueringen er at bidrage med viden til den løbende udvikling og tilpasning af modellen. Den afsluttende evaluering vil have fokus på resultater for anbragte børn og unge samt på modellens faglige, organisatoriske og økonomiske bæredygtighed.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Der er afsat 17,8 mio. kr. i den samlede projektperiode.

Kontakt:

Christine Secher
+45 50 81 09 19
Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 08/09 2021