Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Strategisk rådgivning om tidligere forebyggende indsats

Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner

En tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner giver både menneskeligt, fagligt og økonomisk mening. Socialstyrelsen tilbyder derfor rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats med særligt fokus på strategisk arbejde med tidlig opsporing og reaktion, tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften samt tæt kontakt og hyppig opfølgning i indsatser.

Projektperiode:

2021 - 2021

Målgruppe:

Målgruppen for rådgivningen er alle kommuner, der arbejder med at udvikle deres tidligere forebyggende indsats og praksis på det tværgående børne- og ungeområdet. Rådgivningen i kommunen er målrettet chefer, ledere og nøglemedarbejdere på tværs af det almene og specialiserede børne- og ungeområde.

Baggrund for projektet:

Både erfaring og forskning peger på, at det kan betale sig at investere i bedre forebyggelse, da en tidlig indsats kan forebygge, at problemerne vokser sig store. Flere kommuner har arbejdet med en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet gennem de forløbne år, dels selvstændigt, dels gennem rådgivning fra Socialstyrelsen, mens nogle stadig ikke eller kun lige er gået i gang. I 2015-2017 under Forebyggelsespakken indgik Socialstyrelsen et partnerskab med tre kommuner hvor også 19 referencekommuner sideløbende fik processtøtte, og i rådgivningsinitiativet Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats (Sats16) gennemførte Socialstyrelsen rådgivningsforløb i 24 kommuner. Der er dog fortsatte udfordringer og behov for udviklingsarbejde lokalt i flere kommuner. Socialstyrelsen vil i indeværende år bidrage med en praksisnær understøttelse af kommunerne i form af rådgivning.

Formål:

Socialstyrelsens rådgivning skal understøtte kommuners arbejde med at styrke deres tidligere forebyggende praksis på børne- og ungeområdet gennem målrettet rådgivning og sparring om tre centrale temaer: 1. Tidlig opsporing og reaktion. 2. Tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften. 3. Tæt kontakt og hyppig opfølgning i indsatser. Rådgivningen tilrettelægges fleksibelt med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov inden for det valgte tema med rammesætning ved følgende tre faser i en forandringsproces: 1. Analyse og afdækning. 2. Udvikling og kvalificering. 3. Forankring i parksis.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ikke.

Finansiering:

Rådgivningen er finansieret af midler fra grundbevillingen til arbejde med en tidligere forebyggende indsats i 2021.

Mere information:

Det enkelte rådgivningsforløb tilrettelægges med afsæt i kommunens behov og består af 1-3 aktiviteter.

Inden for år 2021. Rådgivningskonceptet udvikles af Socialstyrelsen og bygger i høj grad på viden og resultater fra Partnerskabsprojektet (2015-2018) og Rådgivning om omlægning til tidligere forebyggende indsats (2016-2019) samt Socialstyrelsens øvrige aktiviteter.

Læs mere om rådgivningsforløbene her

Læs mere om forebyggelse og tidlig indsats her 

Kontakt:

Louise Elisabeth Madsen
+45 41 93 25 97
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 19/08 2021