Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Strategisk rådgivning om tidligere forebyggende indsats > Strategisk rådgivning og sparring om tidligere forebyggende indsats for børn og unge

Strategisk rådgivning og sparring om tidligere forebyggende indsats for børn og unge

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og sparring til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. Rådgivningen har særligt fokus på strategisk arbejde med praksis på børne- og ungeområdet og tilbydes året ud. Find ansøgningsmaterialet her.

Kommuner kan nu ansøge Socialstyrelsen om strategisk rådgivning og sparring til at udvikle den tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Rådgivningen og sparringen tilbydes inden for tre temaer:

  1. Tidlig opsporing og reaktion
  2. Tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften
  3. Tæt kontakt og hyppig opfølgning i indsatser    

Rådgivningen tilrettelægges inden for det valgte tema samt en af tre følgende faser i en forandringsproces:

  • Analyse og afdækning handler om at afdække og analysere den eksisterende praksis og behovet for tiltag. Det er et afsæt for strategiarbejde med udviklingsplaner for forandringsprocessen samt anvendelse af data til at gøre status og sætte målbare mål for den ønskede udvikling og praksis.
  • Udvikling og kvalificering fokuserer på ønsket om udvikling af praksis. Gennem fasen sættes fokus på dét at udvikle ny praksis gennem kvalificering af den eksisterende indsats samt at fastsætte nye tiltag, metoder og samarbejder.
  • Forankring i praksis omhandler forankring af den nye praksis. Her vil rådgivningen fokusere på udviklingen af arbejdsgange, procedurer og processer for bl.a. inddragelse, kompetenceudvikling og kommunikation, der sikrer implementering og forankring af den nye retning og indsatser i praksis.

Udbytte af forløbet
Rådgivningen kan både bidrage med processuel støtte til at skabe overblik og indblik i igangværende eller planlagte forandringsprocesser samt understøtte den videre udvikling. Rådgivningen er således målrettet det strategiske niveau og tilrettelægges fleksibelt med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov. Rådgivningen starter med en indgående dialog om, hvordan den bedst tilrettelægges.

Praktiske oplysninger
Omfanget af rådgivningen er én til tre udviklingsaktiviteter i 2021, der kan tilrettelægges som sparringsmøder, workshops, udviklingsdage eller lignende.

Der er mulighed for opstart af rådgivning i løbet af foråret og frem mod efteråret 2021 - eller indtil der er fuldt booket.

Henvendelser om rådgivning behandles løbende efter først-til-mølle-princippet.

Rådgivningen er gratis.  

Hent ansøgningsskema her

Læs vejledning til ansøgning om rådgivningsforløb her 

Sidst opdateret 20/05 2021