Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Strategisk rådgivning om tidligere forebyggende indsats > Strategisk rådgivning og sparring om tidligere forebyggende indsats for børn og unge

Strategisk rådgivning og sparring om tidligere forebyggende indsats for børn og unge

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og sparring til kommuner, der vil styrke sammenhængskraften på tværs af det almene og specialiserede børne- og ungeområde gennem et strategisk arbejde med tidlig forebyggende indsats. Rådgivningen tilbydes året ud.

Kommuner kan nu ansøge Socialstyrelsen om strategisk rådgivning og sparring til at udvikle den tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Rådgivningen er målrettet strategisk niveau på det almene og specialiserede børne- og ungeområde.

Med udgangspunkt i centrale faglige temaer inden for den tidlige forebyggende indsats kan rådgivningen være med til at afdække den nuværende praksis i jeres kommune. Derudover kan den hjælpe til at få skabt en fælles retning og det fælles mål for det sammenhængende børne- og ungeområde med henblik på at opnå koordinering og helhedsorienteret praksis på tværs af fagområder og sektorer. 

Rådgivningen vil samtidig imødekomme jeres arbejde med udvikling af den tidlige forebyggende praksis og understøtte et forberedende arbejde til implementeringen af kommende initiativer i reformen Børnene Først, som blev vedtaget tidligere i år. 

Udbytte af forløbet
Rådgivningen kan bidrage til, at I får blik for udviklingspotentialer i jeres praksis på baggrund af aktuelt bedste viden inden for følgende centrale faglige tematikker:

  • Tidlig opsporing og reaktion
  • Tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften
  • Tæt kontakt og hyppig opfølgning i indsatser    

Rådgivningen kan også komme omkring anvendelse af data og nøgletal, tværgående økonomistyring og investering samt sammenhængende styringskæde og forankring i praksis med blik for samarbejde med civilsamfund og øvrige sektorer.

Rådgivningen tilrettelægges fleksibelt ud fra jeres behov inden for tre rammesættende faser i en forandringsproces:

  1. Analyse og afdækning handler om at afdække og analysere den eksisterende praksis og behovet for tiltag. Det er et afsæt for strategiarbejde med udviklingsplaner for forandringsprocessen samt anvendelse af data til at gøre status og sætte målbare mål for den ønskede udvikling og praksis.
  2. Udvikling og kvalificering fokuserer på ønsket om udvikling af praksis. Gennem fasen sættes fokus på dét at udvikle ny praksis gennem kvalificering af den eksisterende indsats samt at fastsætte nye tiltag, metoder og samarbejder.
  3. Forankring i praksis omhandler forankring af den nye praksis. Her vil rådgivningen fokusere på udviklingen af arbejdsgange, procedurer og processer for bl.a. inddragelse, kompetenceudvikling og kommunikation, der sikrer implementering og forankring af den nye retning og indsatser i praksis.

Rådgivningen kan både bidrage med processuel støtte til at skabe overblik og indblik i igangværende eller planlagte forandringsprocesser samt understøtte den videre udvikling. Rådgivningen starter med en indgående dialog om, hvordan den bedst tilrettelægges

Praktiske oplysninger
Rådgivningstilbuddet er målrettet det strategiske niveau i en kommune og henvender sig bredt til chefer, ledere og udviklingskonsulenter på børne-og ungeområdet. Nøglemedarbejdere involveres og deltager efter behov og relevans.

Omfanget af rådgivningen er én til tre udviklingsaktiviteter i 2021. Forløbet tilrettelægges efter jeres konkrete ønsker og kan fx tilrettelægges som sparringsmøder, workshops, udviklingsdage eller lignende.

Der er mulighed for opstart af rådgivning frem mod december 2021 – eller indtil der er fuldt booket.

Henvendelse skal ske på telefon eller via mail senest den 15. september 2021 for en uforpligtende samtale om behov og ønsker. Vi hjælper jer gerne med at afklare, om rådgivningstilbuddet er relevant for jer.

Ring eller skriv til specialkonsulent Louise Elisabeth Madsen på telefon: +45 41 93 25 97 eller mail: lema@socialstyrelsen.dk

Henvendelser om rådgivning behandles løbende efter først-til-mølle-princippet.

Rådgivningen er gratis for de deltagende kommuner.  

Læs vejledning om rådgivningsforløb her 

Sidst opdateret 08/09 2021