Forside > Projekter og initiativer > Børn > Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Der er et væsentligt potentiale for mange kommuner til i højere grad at arbejde systematisk og langsigtet med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge med særlige behov for støtte. Projektet skal understøtte kommunerne i dette.

Projektperiode:

2018 - 2016

Målgruppe:

Målgruppen er ledere og konsulenter, der tager beslutning om brug af efter- og videreuddannelse, og som står for planlægning, realisering samt opfølgning på efter- og videreuddannelse. Det vil først og fremmest være ledere og konsulenter i de kommunale myndighedsafdelinger. Det kan derudover være ledere og konsulenter fra sociale tilbud, både kommunale, regionale og private, samt ledere af almene tilbud – som arbejder med børn og unge med særlig behov for støtte.

Baggrund for projektet:

Der blev i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2013 - 2016 afsat 5,5 mio. kr. til at styrke efteruddannelsesindsatsen for de relevante faggrupper, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte. Der udbydes i regi af Social- og indenrigsministeriet i dag kurser i Børnekataloget, en diplomuddannelse og en masteruddannelse. På baggrund af en kortlægning af efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge har en tværministeriel arbejdsgruppe givet anbefalinger til, hvordan de udbudte uddannelser skal målrettes. Det er som led i arbejdet med denne målretning, at projektet vedrørende strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge er igangsat.

Formål:

Projektet skal understøtte kommunerne i strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse, herunder en mere systematisk uddannelsesplanlægning og opfølgning, samt i omsætning, så den viden og de kompetencer der erhverves på uddannelserne, anvendes i daglig praksis. Dette skal samlet understøtte et stærkt fagligt miljø på arbejdspladsen og bidrage til en mere målrettet og sammenhængende opkvalificering af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte, og derved til at give hele området et kompetenceløft.

Dokumentation og evaluering:

I forbindelse med projektets afslutning udarbejdes et formidlingsmateriale, som skal give kommuner inspiration til at arbejde mere strategisk med efter- og videreuddannelse.

Samarbejdsparter:

Projektet gennemføres af Seminarer.dk.

Mere information:

Projektet består af fire dele:

  1. Udvikling af et koncept for strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse 
  2. Afholdelse af temadage om strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse 
  3. Konkret sparring til kommunerne med henblik at understøtte en mere strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse 
  4. Udarbejdelse af materiale om strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse.

Kontakt:

Trine Møller Lagoni
+45 50 81 09 02
Børn og familie
Sidst opdateret 19/02 2016