Forside > Projekter og initiativer > Børn > Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

Kommunerne har fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige vurdering af børns sprog til 2-årsalderen. Socialstyrelsen har derfor indgået kontrakt med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet om at udvikle et forskningsbaseret sprogvurderingsmateriale, der er tilpasset børn i 2-årsalderen.

Projektperiode:

2018 - 2018

Målgruppe:

Kommuner og dagtilbud i Danmark

Baggrund for projektet:

Som det fremgår af dagtilbudsloven, skal kommunerne gennemføre en sprogvurdering på alle børn i 3-årsalderen, hvor der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, som giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Der skal ligeledes foretages en sprogvurdering, hvis barnet ikke går i dagtilbud. Dagtilbudsloven blev ændret i 2017. I den forbindelse har kommunerne fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn fra 3-årsalderen til 2-årsalderen. Der bliver derfor udviklet et sprogvurderingsmateriale, der er rettet mod denne målgruppe.

Formål:

Sprogvurderingsmaterialet til 2-årige skal medvirke til at understøtte kommunerne i tidligst muligt, at identificere de børn, der er i risiko for forsinket sprogudvikling eller for at udvikle sproglige vanskeligheder. Dette med henblik på at disse børn kan få tilbudt den nødvendige hjælp og støtte i forhold til deres kommunikative og sproglige udvikling. Formålet er at sikre, at alle børn udvikler sig bedst muligt kommunikativt og sprogligt, og herved at flere børn starter i skole med et alderssvarende sprog. Det er således en vigtig del af det overordnede formål at bidrage til at mindske den negative sociale arv.

Dokumentation og evaluering:

Under udarbejdelse

Mere information:

Socialstyrelsen har indgået kontrakt med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet om at udvikle et forskningsbaseret sprogvurderingsmateriale. Materialet skal indeholde et sprogvurderingsredskab, der er tilpasset 2-årige børn samt en vejledning, der er henvendt til pædagogisk personale. Materialet skal baseres på nyeste publicerede forskning.

Find mere information om den lovpligtige sprogvurdering her

Læs mere om projektet på TrygFondens Børneforskningscenters hjemmeside

Kontakt:

Inge-Line Olesen
+45 41 73 08 03
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 14/08 2018