Forside > Projekter og initiativer > Børn > Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

Kommunerne har mulighed for at fremrykke den lovpligtige vurdering af børns sprog til 2-årsalderen. Socialstyrelsen har derfor indgået kontrakt med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet om at udvikle et forskningsbaseret sprogvurderingsmateriale tilpasset børn i 2-årsalderen.

Projektperiode:

2018 - 2018

Målgruppe:

Kommuner og dagtilbud i Danmark.

Baggrund for projektet:

Som det fremgår af dagtilbudsloven, skal kommunerne gennemføre en sprogvurdering af alle børn i 3-årsalderen, hvor der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, som giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Der skal ligeledes foretages en sprogvurdering, hvis barnet ikke går i dagtilbud. Dagtilbudsloven blev ændret i 2017, og i den forbindelse fik kommunerne mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn til 2-årsalderen. Der udvikles derfor et sprogvurderingsmateriale til denne målgruppe.

Formål:

Sprogvurderingsmaterialet til 2-årige skal medvirke til at understøtte kommunerne i tidligst muligt at identificere de børn, der er i risiko for forsinket sprogudvikling eller for udvikling af sproglige vanskeligheder. Dette sker med henblik på, at disse børn kan få tilbudt den nødvendige hjælp og støtte i forhold til deres kommunikative og sproglige udvikling. Formålet er at sikre, at alle børn udvikler sig bedst muligt kommunikativt og sprogligt, og hermed, at flere børn begynder i skole med et alderssvarende sprog. Det er således en vigtig del af det overordnede formål at bidrage til at mindske den negative sociale arv.

Dokumentation og evaluering:

Under udarbejdelse.

Finansiering:

Der er afsat 1 mio. kr. på Finansloven for 2018 til projektet.

Mere information:

Socialstyrelsen har indgået kontrakt med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet om at udvikle et forskningsbaseret sprogvurderingsmateriale. Materialet skal indeholde et sprogvurderingsredskab tilpasset 2-årige børn samt en vejledning henvendt til pædagogisk personale. Materialet skal baseres på nyeste publicerede forskning.

Find mere information om den lovpligtige sprogvurdering her

Kontakt:

Inge-Line Olesen
+45 41 73 08 03
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 18/01 2019